Kronika Zamkowa, t. 1/2 (57/58) (2009)
wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
ISSN: 0239-4898
opis: T.1/2 (2004) oraz T.1/2 (2005) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
Aleksander Gieysztor - badacz i znawca sztuki, pierwszy dyrektor Zamku Warszawskiego / Przemysław Mrozowski.
Przemysław Mrozowski
4-5   Pobierz
Opis
artykułu
Domus - curia - domus ducalis - domus regalis - curia murata - domus magna lapidea - lapidea regia - stary dom murowany - kamienica. Budynek południowy Zamku Królewskiego w Warszawie (XIV-XVII w.). Rekapitulacja / Marek Wrede.
Marek Wrede
9-52   Pobierz
Opis
artykułu
Cztery portrety z galerii Ossolińskich w Sterdyni / Hanna Małachowicz.
Hanna Małachowicz
53-63   Pobierz
Opis
artykułu
Ogród jako kolekcja. XVI-wieczna geneza idei / Małgorzata Szafrańska.
Małgorzata Szafrańska
65-99   Pobierz
Opis
artykułu
Kariera rodu Ciołków-Poniatowskich / Marek Makowski.
Marek Makowski
101-107   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka Augusta II wobec Kościoła katolickiego w Polsce oraz relacje z Kurią Rzymską w świetle korespondencji króla z kardynałem Annibalem Albanim w latach 1716-1721 / Maria Śladowska.
Maria Śladowska
109-142   Pobierz
Opis
artykułu
Ikonograficzny zapis wspomnień w dekoracji gerydonu z Gabinetu Monarchów Europejskich / Barbara Grątkowska-Ratyńska.
Barbara Grątkowska-Ratyńska
143-154   Pobierz
Opis
artykułu
Listy Francesca Piranesiego do Marcella Bacciarellego i do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z lat 1781-1788 / Katarzyna Jursz-Salvadori, Leonardo Salvadori.
Katarzyna Jursz-Salvadori, Leonardo Salvadori
155-185   Pobierz
Opis
artykułu
Zachowania patriotyczne w porozbiorowej Warszawie 1797-1798 w świetle listów Fryderyka Bacciarellego do króla Stanisława Augusta / Anita Chiron-Mrozowska.
Anita Chiron-Mrozowska
187-201   Pobierz
Opis
artykułu
Tajny raport posła RP w Moskwie Stanisława Kętrzyńskiego z 1926 r. w sprawie sprowadzenia do kraju trumny ze szczątkami Stanisława Augusta / Maciej Dariusz Kossowski.
Maciej Dariusz Kossowski
203-208   Pobierz
Opis
artykułu
Dwa tajne raporty wywiadu polskiego z placówki W.II w sprawie wysłania szczątków Stanisława Augusta Poniatowskiego do Polski w 1938 r. / Maciej Dariusz Kossowski.
Maciej Dariusz Kossowski
209-224   Pobierz
Opis
artykułu
Dokumenty po Karolinie Lanckorońskiej w zbiorach Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie / Monika Myszor-Ciecieląg.
Monika Myszor-Ciecieląg
225-235   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Aleksander Gieysztor na fotografiach ze zbiorów Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie / Joanna Czupryńska.
Joanna Czupryńska
237-260   Pobierz
Opis
artykułu
Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie / Agnieszka Bębenek.
Agnieszka Bębenek
261-262   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność i stan zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie w 2009 roku (statystyka).
263-264   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.