Kronika Zamkowa, t. 1/2 (51/52) (2006)
wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
ISSN: 0239-4898
opis: T.1/2 (2004) oraz T.1/2 (2005) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
Obrazy Czechowicza u warszawskich Wizytek / Mariusz Karpowicz.
Mariusz Karpowicz
7-21   Pobierz
Opis
artykułu
"In honorem Sancti Ioannis Nepomuceni" - polskie wota dla katedry św. Wita w Pradze / Ryszard Mączyński.
Ryszard Mączyński
23-53   Pobierz
Opis
artykułu
Barokowa szafa z kręgu elbląsko-żuławskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie / Barbara Grątkowska-Ratyńska.
Barbara Grątkowska-Ratyńska
55-60   Pobierz
Opis
artykułu
Szata graficzna druków funeralnych poświęconych Stanisławowi Leszczyńskiemu i jego córce, królowej Marii / Hanna Widacka.
Hanna Widacka
61-71   Pobierz
Opis
artykułu
Brązy wykonane przez Philippe'a Caffieriego L'Aîné dla Stanisława Augusta / Anna Saratowicz-Dudyńska, Anna Ładyka.
Anna Saratowicz-Dudyńska, Natalia Ładyka
73-100   Pobierz
Opis
artykułu
Portret króla Stanisława Augusta w zbroi autorstwa Per Kraffta Starszego / Mieczysław Siciński.
Mieczysław Siciński
101-107   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław August Poniatowski i jego księgozbiór w świetle źródeł zachowanych w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie / Alina Dzięcioł.
Alina Dzięcioł
109-121   Pobierz
Opis
artykułu
Graficzny portret królewskiej matki z 1793 roku / Angela Sołtys.
Angela Sołtys
123-130   Pobierz
Opis
artykułu
Manufaktura porcelany w Korcu - stan badań oraz jej związki z porcelaną europejską / Anna Szkurłat.
Anna Szkurłat
131-147   Pobierz
Opis
artykułu
Sale sejmowe w Zamku Królewskim w czasie Powstania Listopadowego / Jerzy Gutkowski.
Jerzy Gutkowski
149-154   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność społeczna i polityczna Ignacego Jana Paderewskiego w świetle dokumentów z lat 1917-1941 z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie / Maria Śladowska.
Maria Śladowska
155-188   Pobierz
Opis
artykułu
Zamek Królewski okiem botanika / Halina Galera.
Halina Galera
189-206   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Za Ojczyznę i Naród : 300 lat orderu Orła Białego" / Anna Szczecina-Berkan.
Anna Szczecina-Berkan
207-212   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Solidarność 1830 : Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym" / Anna Kuśmidrowicz-Król.
Anna Kuśmidrowicz-Król
213-218   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Siedem grzechów głównych : ryciny z Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności w Bibliotece Naukowej PAN i PAU w Krakowie" / Katarzyna Jursz-Salvadori.
Katarzyna Jursz-Salvadori
219-224   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Jan Paweł II na monetach i medalach świata" / Michał Zawadzki.
Michał Zawadzki
225-228   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Polska i Stolica Apostolska, X-XXI wiek = Polonia et Sedes Apostolica, X-XXI saeculum" / Małgorzata Pleskaczyńska-Chylińska.
Małgorzata Pleskaczyńska-Chylińska
229-237   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "W blasku srebra... : srebra z XVI-XIX w. z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i współczesnej Polski ze zbiorów muzeów rosyjskich - Ermitażu w Sankt Petersburgu, Muzeów Moskiewskiego Kremla i Muzeum Historycznego w Moskwie" / Anna Saratowicz-Dudyńska.
Anna Saratowicz-Dudyńska
239-242   Pobierz
Opis
artykułu
Botaniczna wędrówka po salach Zamku Królewskiego : refleksje na temat niekonwencjonalnych form udostępniania zbiorów muzealnych z okazji sesji "Od lauru zwycięstwa po liść bobkowy : botanika w kontekście kulturowym" / Maria Zawartko-Laskowska..
Maria Zawartko-Laskowska
243-252   Pobierz
Opis
artykułu
Spotkanie z Ireną Sendlerową / Regina Lubelska, Dorota Piskorska.
Regina Lubelska, Dorota Piskorska
253-254   Pobierz
Opis
artykułu
Promocja katalogu Natalii W. Raszkowan "Chudeżestwiennoje sieriebro XVI-XVIII wiekow s tierritorii istoriczieskoj i sowriemiennoj Rieczi Pospolitoj w muziejach moskowskowo Kriemla" / Anna Saratowicz-Dudyńska.
Anna Saratowicz-Dudyńska
255-257   Pobierz
Opis
artykułu
XVI Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie oraz spotkanie europejskich sieci muzyki dawnej "Wschód-Zachód" / Anna Kocięcka.
Anna Kocięcka
259-266   Pobierz
Opis
artykułu
Symbol czasu : hejnał Zamku Królewskiego w Warszawie / Wiesław Newecki.
Wiesław Newecki
267-268   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt "Remont i przebudowa Pałacu pod Blachą w Zespole Zamku Królewskiego w Warszawie" / Józef Pazdyk, Tadeusz Jasiński.
Józef Pazdyk, Tadeusz Jasiński
269-270   Pobierz
Opis
artykułu
Na miarę królewskich potrzeb : [Zygmunt Dzierla] / Barbara-Grątkowska-Ratyńska, Romuald Zając.
Barbara Grątkowska-Ratyńska, Romuald Zając
271-276   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium wydarzeń w 2006 roku.
277-295   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.