Kronika Zamkowa, t. 1/2 (53/54) (2007)
wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
ISSN: 0239-4898
opis: T.1/2 (2004) oraz T.1/2 (2005) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
[Wprowadzenie] / Andrzej Rottermund.
Andrzej Rottermund
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Gród i Zamek książąt mazowieckich w Warszawie : nowe źródła archeologiczne i nowe spojrzenie / Jerzy Garus.
Jerzy Garus
7-37   Pobierz
Opis
artykułu
Późnośredniowieczne zabytki ruchome z badań na dziedzińcu głównym Pałacu Pod Blachą / Rafał Mroczek.
Rafał Mroczek
39-90   Pobierz
Opis
artykułu
Relikty umocnień obronnych warszawskiej siedziby książęcej, odkryte na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą / Michał Sekuła.
Michał Sekuła
91-115   Pobierz
Opis
artykułu
Dendrochronologiczne datowanie średniowiecznego grodu warszawskiego / Tomasz Ważny.
Tomasz Ważny
117-125   Pobierz
Opis
artykułu
Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym Pałacu Pod Blachą / Michał Auch, Maciej Trzeciecki
Michał Auch, Maciej Trzeciecki
127-154   Pobierz
Opis
artykułu
Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych / Anna Gręzak.
Anna Gręzak
155-167   Pobierz
Opis
artykułu
Szczątki roślinne ze średniowiecznych konstrukcji wałowych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie (pałac Pod Blachą) / Monika Badura, Małgorzata Latałowa.
Monika Badura, Małgorzata Latałowa
169-185   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła pisane do dziejów Zamku książąt mazowieckich w Warszawie / Ewa Suchodolska.
Ewa Suchodolska
187-210   Pobierz
Opis
artykułu
Typologia średniowiecznych zamków książecych i możnowładczych na Mazowszu / Robert Kunkel.
Robert M. Kunkel
211-229   Pobierz
Opis
artykułu
Pamiątki osobiste Karoliny Lanckorońskiej w Zamku Królewskim w Warszawie / Artur Badach.
Artur Badach
231-236   Pobierz
Opis
artykułu
Ordery i odznaczenia Karoliny Lanckorońskiej / Anna Szczecina-Berkan.
Anna Szczecina-Berkan
237-252   Pobierz
Opis
artykułu
"U tronu Królowej Polski" : kilka refleksji o wystawie jasnogórskiej w Zamku, 15 grudnia 2006 - 11 marca 2007 / Przemysław Mrozowski.
Przemysław Mrozowski
253-258   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Pasja zbierania : kolekcja Ryszarda Z. Janiaka" 26 kwietnia - 22 lipca 2007 / Katarzyna Połujan, Anna Szkurłat.
Katarzyna Połujan, Anna Szkurłat
259-263   Pobierz
Opis
artykułu
"Les Polonais et la Légion d'honneur : exposition à l'occasion du bicentenaire de la création du grand duché de Varsovie par Napoléon", Paryż 3 maja - 6 czerwca 2007 / Beata Gadomska.
Beata Gadomska
265-270   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja programu Trakt Królewski na Zmaku Królewskim w latach 2003-2007 / Marek Konopka.
Marek Konopka
271-283   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt "Remont i przebudowa Pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie" / Sławomir Kwiatkowski.
Sławomir Kwiatkowski
285-286   Pobierz
Opis
artykułu
Teresa Sahakian (1915-2007) / Katarzyna Połujan.
Katarzyna Połujan
287-289   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.