Rocznik Mazowiecki, t. 10 (1998)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Od Redakcji.
9   Pobierz
Opis
artykułu
Badania historyczne nad Mazowszem i Podlasiem Nadbużańskim (1965-1995) : stan i potrzeby / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
11-19   Pobierz
Opis
artykułu
Droga Mazowsza Północnego do niepodległości w latach I wojny światowej / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
21-41   Pobierz
Opis
artykułu
Wołomin na tle innych nowych miast podstołecznych w latach 1896-1919 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
43-52   Pobierz
Opis
artykułu
Oświata i kultura w Ciechanowie w okresie międzywojennym / Dariusz Piotrowicz.
Dariusz Piotrowicz
53-65   Pobierz
Opis
artykułu
Preferencje polityczne mieszkańców Siedlec w wyborach do parlamentu i samorządu w II Rzeczypospolitej / Dariusz Grzegorczuk.
Dariusz Grzegorczuk
67-75   Pobierz
Opis
artykułu
Straty biologiczne i materialne na obszarze obecnego województwa ostrołęckiego w latach II wojny światowej / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
77-90   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczyny przemieszczeń ludności do strefy podmiejskiej Warszawy w okresie intensywnej industrializacji / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
91-110   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Siwiec (1891-1961) / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
111-122   Pobierz
Opis
artykułu
Czesław Dubiejek (1908-1995), nauczyciel, bibliotekarz i organizator życia kulturalnego ziemi pułtuskiej / Tadeusz Kowalski.
Tadeusz Kowalski
123-131   Pobierz
Opis
artykułu
Z pamiętnika Józefa kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powtaniu 1831 r. (22 VIII - 14 X 1831 r.) / wyboru dokonał i wstępem poprzedził Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
133-168   Pobierz
Opis
artykułu
Stan zdrowotny lasów Podlasia / Witold Koehler.
Witold Koehler
169-174   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa podziemne na południowym Podlasiu pod okupacją sowiecką 1944-1945 : węgrowskie "Wiadomości Polskie" - listopad-grudzień 1944 r. / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
175-188   Pobierz
Opis
artykułu
Publikacje książkowe z lat 1922-1997 - owoc badań nad dziejami Pułtuska i regionu pułtuskiego / Józef Barański.
Józef Barański
189-202   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe Podlasiana : przegląd wydawnictw historycznych za lata 1994-1997 / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
203-214   Pobierz
Opis
artykułu
Wojenne dzieje Mazowsza Północnego w publikacjach dr. hab. Ryszarda Juszkiewicza (1992-1997) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
215-218   Pobierz
Opis
artykułu
"Wieś - chłopi - ruch ludowy - państwo : Księga Pamiątkowa Profesora Józefa Ryszarda Szaflika", Warszawa 1996 / Tomasz Demidowicz.
Tomasz Demidowicz
219-224   Pobierz
Opis
artykułu
"Życie kulturalno-literackie Płocka w 2. połowie XIX w.", Barbara Konarska-Pabiniak, Płock 1994 : [recenzja] / Jerzy Myśliński.
Barbara Konarska-Pabiniak, Jerzy Myśliński
225-226   Pobierz
Opis
artykułu
"Treblinka, slovo jak z dětské řikanky", Richard Glazar, Praha 1994 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek, Richard Glazar
227-228   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa 1995 : [recenzja] / Tomasz Nałęcz.
Janusz Szczepański, Nałęcz Tomasz
229-230   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
231-244   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego za lata 1995-1997 / Benon Dymek.
Benon Dymek
245-246   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie / Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś
247-248   Pobierz
Opis
artykułu
Wieś - chłopi - ruch ludowy północnego Mazowsza w badaniach prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika, jego uczniów i współpracowników / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
249-252   Pobierz
Opis
artykułu
"Pochwała historii powszechnej : księga ofiarowana prof. dr. hab. Andrzejowi Bartnickiemu w dwudziestą rocznicę utworzenia Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i w czterdziestolecie pracy naukowej", Warszawa 1996 / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
253-257   Pobierz
Opis
artykułu
Spis zawartości "Rocznika Mazowieciego", t. I-IX / J. Kazimierski.
J. Kazimierski
259-264   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz ilustracji.
265-266   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks osobowy / sporządziła Jolanta Obłękowska.
Jolanta Obłękowska
267-276   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.