Rocznik Mazowiecki, t. 13 (2001)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
"Miasta mazowieckie od średniowiecza do rozbiorów w świetle archeologii, historii i etnologii" / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan
9   Pobierz
Opis
artykułu
Zalążki miast na wczesnośredniowiecznym Mazowszu (X-XII w.) / Marek Dulinicz.
Marek Dulinicz
11-23   Pobierz
Opis
artykułu
Lokacje płockie w świetle archeologii / Zbigniew Polak.
Zbigniew Polak
25-41   Pobierz
Opis
artykułu
Janowo i Mława : geneza miast pogranicza mazowiecko-krzyżackiego / Elżbieta Kowalczyk.
Elżbieta Kowalczyk
43-53   Pobierz
Opis
artykułu
Miasta mazowieckie w źródłach krzyżackich XIV i XV w. / Wiesław Sieradzan.
Wiesław Sieradzan
55-67   Pobierz
Opis
artykułu
Księga radziecka szreńska z lat 1525-1536 / Agnieszka Bartoszewicz.
Agnieszka Bartoszewicz
69-78   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawa-Pułtusk : znaczenie badań archeologiczno-architektonicznych dla weryfikacji dziejów miast mazowieckich / Włodzimierz Pela.
Włodzimierz Pela
79-96   Pobierz
Opis
artykułu
Zaplecze gospodarcze (piwnice) przy kolegium jezuickim w Pułtusku : wyniki rekonesansu prowadzonego przy współudziale studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku w październiku 1996 r. / Dorota Stabrowska.
Dorota Stabrowska
97-109   Pobierz
Opis
artykułu
Serock w świetle badań wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych / Urszula Perlikowska-Puszkarska.
Urszula Perlikowska-Puszkarska
111-120   Pobierz
Opis
artykułu
Miasta Południowego Mazowsza : Czersk - Góra Kalwaria - Mińsk Mazowiecki w świetle badań archeologicznych / Ryszard Cędrowski.
Ryszard Cędrowski
121-135   Pobierz
Opis
artykułu
Błonie - miasto, w świetle najnowszych obserwacji archeologicznych / Katarzyna Meyza.
Katarzyna Meyza
137-145   Pobierz
Opis
artykułu
Miasto a dwór w XV wieku / Małgorzata Wilska.
Małgorzata Wilska
147-161   Pobierz
Opis
artykułu
"Miasta, które są nervus dostatkow Rzeczypospolitej" - sejmiki mazowieckie doby Wazów o problemach miast i mieszczaństwa / Jolanta Choińska-Mika.
Jolanta Choińska-Mika
163-176   Pobierz
Opis
artykułu
Aspekty porównawcze w badaniach nad historią Żydów w średniowiecznej Polsce / Hanna Zaremska.
Hanna Zaremska
177-191   Pobierz
Opis
artykułu
Pod murami miasta i zamku : Tatarzy na późnośredniowiecznym Mazowszu / Jan Tyszkiewicz.
Jan Tyszkiewicz
193-197   Pobierz
Opis
artykułu
Moduły pomiaru ról miejskich a chronologia lokacji : na przykładzie miasta Bielska / Anna Dunin-Wąsowicz.
Anna Dunin-Wąsowicz
199-203   Pobierz
Opis
artykułu
Perspektywy publikacji atlasu historycznego miast mazowieckich / Wiesław Sieradzan.
Wiesław Sieradzan
205-210   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz kartograficzny miast i miasteczek mazowieckich w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz
211-228   Pobierz
Opis
artykułu
Podsumowanie / Tadeusz Rosłanowski.
Tadeusz Rosłanowski
229-232   Pobierz
Opis
artykułu
Menonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.) / Paweł Fijałkowski.
Paweł Fijałkowski
233-258   Pobierz
Opis
artykułu
Przeobrażenia w strukturze gospodarki województwa mazowieckiego na tle zmian w Polsce / Teresa Pakulska.
Teresa Pakulska
259-278   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe Podlasiana : przegląd wydawnictw historycznych za lata 1999-2001 : Podlasie Południowe - siedleckie i bialskopodlaskie / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
279-290   Pobierz
Opis
artykułu
"Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały", t. I, pod red. A. Stawarza, Warszawa 1996; t. II, pod red. A. Kołodziejczyka, A. Stawarza, Warszawa 1997; t. III, pod red. A. Kołodziejczyka, A. Stawarza, Warszawa 1999; t. IV: "Prześmiewanie świata. O przebierańcach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu", T. Baraniak, Warszawa 1999 : [recenzja] / Paweł Ładykowski.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Andrzej Stawarz, Paweł Ładykowski, T. Baraniak
291-293   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] / Rafał Dmowski.
Janusz Szczepański, Rafał Dmowski
294-303   Pobierz
Opis
artykułu
"Kwiaty i plamy", Stanisław Jaszczuk, Warszawa 2001 : [recenzja] / Tadeusz Boruta.
Tadeusz Boruta, Stanisław Jaszczuk
304-306   Pobierz
Opis
artykułu
"Ziemia Zawkrzeńska", t. IV, pod red. Ryszarda Juszkiewicza, Mława 2000 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Ryszard Juszkiewicz
307-309   Pobierz
Opis
artykułu
"Ksiądz kanonik Marian Dominik Juszczyk", Zbigniew Gnat-Wieteska, Garwolin 2000 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Zbigniew Gnat-Wieteska, Wojciech Markert
311   Pobierz
Opis
artykułu
"Grodziszczanie", Marek Cabanowski, Grodzisk Mazowiecki 2001 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Marek Cabanowski
312-313   Pobierz
Opis
artykułu
"Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie w latach 1898-1998", Jan Borysiak, Feliks Jankowski, Zbigniew Łukaszewski, Gąbin 2000 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Zbigniew Łukaszewski, Jan Borysiak, Feliks Jankowski
312   Pobierz
Opis
artykułu
"Rocznik Kałuszyński", z. 1, Kałuszyn 2001 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
313   Pobierz
Opis
artykułu
"Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu", t. IV, Pułtusk 2000 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Wojciech Markert
314-315   Pobierz
Opis
artykułu
"Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego", Ciechanów 2000 : [recenzja] / Anna Eliza Markert.
Anna Eliza Markert
314   Pobierz
Opis
artykułu
"Podkowa Leśna i Stawisko. Szkice z dziejów", Podkowa Leśna 2000 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Wojciech Markert
315   Pobierz
Opis
artykułu
"Brzumin - Maciejowice. Obrona przepraw przez Wisłę we wrześniu 1939 roku", Zbigniew Gnat-Wieteska, Pruszków 2000 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Zbigniew Gnat-Wieteska, Wojciech Markert
316-317   Pobierz
Opis
artykułu
"Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza", cz. III, Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś, Warszawa 2000 : [recenzja] / Anna Eliza Markert.
Anna Eliza Markert, Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś
316   Pobierz
Opis
artykułu
"1831 dni zmagań z hitlerowskim najeźdźcą. Kalendarium działań bojowych i dywersyjnych podokręgu Armii Krajowej Warszawa-Wschód 1.09.1939-4.09.1944", Pruszków 2000 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Wojciech Markert
317-318   Pobierz
Opis
artykułu
"1. Batalion Saperów Legionów", Piotr Zarzycki, Pruszków 2001 : [recenzja] / Wojciech Markert.
Wojciech Markert, Piotr Zarzycki
318   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz rycin, fotografii i map.
319-322   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.