Rocznik Mazowiecki, t. 20 (2008)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Od Redakcji / Benon Dymek.
Benon Dymek
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
Refleksje wokół badań historycznych Mazowsza / Henryk Samsonowicz.
Henryk Samsonowicz
11-15   Pobierz
Opis
artykułu
Dorobek Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych im. St. Herbsta (1967-1995) i Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego (1995-2008) / Benon Dymek.
Benon Dymek
16-42   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Antoniewicz (1919-1970) / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek
43-48   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Wiktor Berezowski (1910-1986) geograf - regionalista / Witold Rakowski.
Witold Rakowski
49-63   Pobierz
Opis
artykułu
Witold Doroszewski (1899-1976) / Barbara Falińska.
Barbara Falińska
64-71   Pobierz
Opis
artykułu
Bogusław Gierlach (1930-2007) / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
72-79   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Herbst (1907-1973) / Benon Dymek.
Benon Dymek
80-92   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Kalabiński (1923-1980) / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
93-97   Pobierz
Opis
artykułu
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993) / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
98-106   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Lorentz (1899-1991) jako patron muzealnictwa na Mazowszu / Marian Sołtysiak.
Marian Sołtysiak
107-117   Pobierz
Opis
artykułu
Ryszard Manteuffel (1903-1991) autorytet naukowy, społeczny i moralny / Józef Kozioł.
Józef Kozioł
118-121   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Pazyra (1904-1971) / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski
122-125   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Wegner (1909-1996) / Alina Owczarek-Cichowska.
Alina Owczarek-Cichowska
126-128   Pobierz
Opis
artykułu
Artykuły biograficzne o badaczach Mazowsza publikowane w "Roczniku Mazowieckim".
129-130   Pobierz
Opis
artykułu
Dorobek badawczy i wydawniczy Ciechanowa : na początku była Stacja Naukowa MOBN / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski
131-137   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Łowiczu / Alina Owczarek-Cichowska.
Alina Owczarek-Cichowska
138-154   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Mławie : geneza - zadania - dorobek - perspektywy / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
155-182   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Ostrołęce / Stanisław Pajka.
Stanisław Pajka
183-191   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Pruszkowie / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
192-197   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Pułtusku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
198-208   Pobierz
Opis
artykułu
Stacja Naukowa w Żyrardowie / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
209-222   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia zawartości "Rocznika Mazowieckiego" : za lata 1967-2007 (t. I-XIX) / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
223   Pobierz
Opis
artykułu
Składy Komitetów Redakcyjnych, Rad Redakcyjnych i wydawców kolejnych tomów "Rocznika Mazowieckiego".
224-226   Pobierz
Opis
artykułu
Alfabetyczny wykaz zawartości "Rocznika Mazowieckiego", tomy I-XIX.
227-259   Pobierz
Opis
artykułu
"Od >>Ząbkovii<< do >>Dolcanu<<", Andrzej Charkiewicz, Ząbki : [recenzja].
Andrzej Charkiewicz
260-261   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Ziemi Ożarowskiej na tle historii Mazowsza i Warszawy", Stefan Lewandowski, Ożarów 2007 : [recenzja] / Józef M. Śnieciński.
Józef M. Śnieciński, Stefan Lewandowski
262-263   Pobierz
Opis
artykułu
"Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim", pod red. Barbary Engelking, Jacka Leociaka, Dariusza Libionki, Warszawa 2007 : [recenzja] / Marta Cobel-Tokarska.
Marta Cobel-Tokarska, Barbara Engelking, Jacek Leociak, Dariusz Libionka
264-267   Pobierz
Opis
artykułu
"Rocznik Otwocki", t. IX, Otwock 2007 : [recenzja] / Franciszek Stokowski.
Franciszek Stokowski
268-269   Pobierz
Opis
artykułu
"Świadomość odrębności stanowej w relacjach przedstawicieli drobnej szlachty na ziemi łomżyńskiej", Aldona Rogowska-Augustynowicz, Warszawa 2008 : [recenzja] / Katarzyna Waszczyńska.
Katarzyna Waszczyńska, Aldona Rogowska-Augustynowicz
270-275   Pobierz
Opis
artykułu
"Tradycja Mazowsza, powiat ostrołęcki. Przewodnik subiektywny", Bernard Kielak, Warszawa 2008 : [recenzja] / Katarzyna Waszczyńska.
Bernard Kielak, Katarzyna Waszczyńska
276-278   Pobierz
Opis
artykułu
Pogrzeb Józefa Kazimierskiego (1925-2008) / Ryszard Wojtkowski.
Ryszard Wojtkowski
279-280   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.