Rocznik Mazowiecki, t. 21 (2009)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Przywileje lokacyjne księcia mazowieckiego Janusza I dla Różana / Janusz Grabowski.
Janusz Grabowski
7-21   Pobierz
Opis
artykułu
Senatorowie płoccy w latach panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632 / Katarzyna Pełka.
Katarzyna Pełka
22-40   Pobierz
Opis
artykułu
Prace geometrów i kartografów pruskich na Mazowszu i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1793-1806 / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz
41-57   Pobierz
Opis
artykułu
Etos Wielkopolan i Mazowszan / Benon Dymek.
Benon Dymek
58-106   Pobierz
Opis
artykułu
O Kurpiach na łamach "Płomyka" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska.
Małgorzata Kucharska
107-126   Pobierz
Opis
artykułu
Żydowscy mieszkańcy Mazowsza w okresie międzywojennym / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
127-139   Pobierz
Opis
artykułu
1 Września 1939 roku w świetle relacji uczestników bitwy granicznej Armii "Modlin" / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
140-152   Pobierz
Opis
artykułu
Walka z transportem kolejowym w dystrykcie warszawskim : próba bilansu (1942-1944) : część III / Bogdan Kobuszewski.
Bogdan Kobuszewski
153-206   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce zamieszkania a plany życiowe maturzystów w świetle badań ankietowych w roku szkolnym 2007/2008 / Mariola Pytlak.
Mariola Pytlak
207-228   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i działalność społeczna i duszpasterska Ojca Michała Macieja Zembrzuskiego / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
229-232   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Rostworowski - pułkownik wojsk polskich oraz jego żona Izabela z Rosengardtów / Stanisław Jan Rostworowski.
Stanisław Jan Rostworowski
233-245   Pobierz
Opis
artykułu
Wojciech Żabiński z Żabina-Gąsiory - wdzięczny ziomek / Wioletta Pawlikowska.
Wioletta Pawlikowska
246-252   Pobierz
Opis
artykułu
Czterysta lat mazowieckiego zwierzyńca / Zbigniew Woliński.
Zbigniew Woliński
253-261   Pobierz
Opis
artykułu
Początki Kolna / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
262-270   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii Bojan / Benon Dymek.
Benon Dymek
271-291   Pobierz
Opis
artykułu
Badania ekoetnologiczne na Kurpiach / Jacek Żukowski.
Jacek Żukowski
292-296   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawscy etnolodzy w Ośrodku Etnograficznym Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie / Katarzyna Waszczyńska.
Katarzyna Waszczyńska
297-300   Pobierz
Opis
artykułu
Wierność polskiej tradycji szlacheckiej : potwierdzenie szlachectwa braci Romana Dmowskiego / Aneta Aleksandra Goska, Andrzej Marek Nowik.
Aneta Aleksandra Goska, Andrzej Marek Nowik
301-305   Pobierz
Opis
artykułu
"Jazdów", pod red. E. Rużyłły, Warszawa 2008 : [recenzja] / Karol Guttmejer.
Karol Guttmejer, Edward Rużyłło
306-309   Pobierz
Opis
artykułu
"Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Archeologia. Zbiory, badania i najciekawsze zabytki działu archeologicznego", Andrzej Grzymkowski, Mława 2007; "Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Historia", Leszek Andrzej Arent, Mława 2008 : [recenzja] / Krzysztof Łożyński.
Krzysztof Łożyński, Andrzej Grzymkowski, Leszek Andrzej Arent
310-312   Pobierz
Opis
artykułu
"Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, zarys dziejów, 1958-2008", Andrzej Grochowski, Mława 2008 : [recenzja] / Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś, Andrzej Grochowski
313-314   Pobierz
Opis
artykułu
"Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. Oddzieł w Łowiczu. Informator o zasobie archiwalnym", M. Wojtylak, Warszawa 2008 : [recenzja] / Alina Owczarek-Cichowska.
Marek Wojtylak, Alina Owczarek-Cichowska
315-317   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze bez granic. Przyczynek do antropologii kulturowej regionu", pod red. J. Kurczewskiego, Warszawa 2005 : [recenzja] / Marian Grzegorz Gerlich.
Marian Grzegorz Gerlich, J. Kurczewski
318-322   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazowsze. Studia regionalne" / Jacek Żukowski.
Jacek Żukowski
323   Pobierz
Opis
artykułu
"Córka Mazowieckich równin, czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza", Teresa Kaczorowska, Ciechanów 2007 : [recenzja] / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński, Teresa Kaczorowska
324-328   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Profesora Edwarda Rużyłły / Benon Dymek.
Benon Dymek
329-330   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Rodziców Aliny i Lucjana Królikowskich, mieszkańców domu przy ul. Wiśniowej 61 od wybuchu wojny po kres Ich życia / Krystyna Królikowska-Waś.
Krystyna Królikowska-Waś
331   Pobierz
Opis
artykułu
40-lecie badań regionalnych na Mazowszu i promocja XX tomu "Rocznika Mazowieckiego" / Mateusz Braun.
Mateusz Braun
332-334   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.