Rocznik Mazowiecki, t. 22 (2010)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Osiemdziesięciolecie Profesora Henryka Samsonowicza / Benon Dymek.
Benon Dymek
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze / Agnieszka Bartoszewicz.
Agnieszka Bartoszewicz
9-26   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura Mazowsza w antropologii symbolicznej Jacka Olędzkiego / Mateusz Braun.
Mateusz Braun
27-32   Pobierz
Opis
artykułu
Projekty urbanistyczne i plany regulacyjne miast mazowieckich XVII-XIX wieku / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz
33-58   Pobierz
Opis
artykułu
Mieszkańcy Puszczy Zielonej wobec upadku powstania styczniowego i represji / Magdalena Ewa Grzywa.
Magdalena Ewa Grzywa
59-76   Pobierz
Opis
artykułu
O Mazowszu na łamach "Płomyka" (1917-1939) / Małgorzata Kucharska.
Małgorzata Kucharska
77-100   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze i Warszawa z perspektywy Śląska - spojrzenie z oddali / Krzysztof Braun, Marian G. Gerlich.
Mateusz Braun, Marian Grzegorz Gerlich
101-114   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Grzepski z Poborza - wybitny uczony epoki Renesansu / Benon Dymek.
Benon Dymek
115-129   Pobierz
Opis
artykułu
Juliusz Wojciech Siemion (1928-2010) / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
130-138   Pobierz
Opis
artykułu
Przywilej lokacyjny biskupa płockiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego w sprawie osadnictwa wsi w Puszczy Białej z 1748 r. / wstępem opatrzył i do druku przygotował B. Dymek.
Benon Dymek
139-145   Pobierz
Opis
artykułu
Mityczne grodzisko w Szablaku koło Nowogrodu / Elżbieta Kowalczyk-Heyman.
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
146-148   Pobierz
Opis
artykułu
O pochodzeniu przydomka "kaukaska" dla synagogi w Krynkach na Podlasiu / Anna Chodkowska.
Anna Chodkowska
149-157   Pobierz
Opis
artykułu
Wojciecha Siemiona zbiory sztuki ludowej / Renata Mazur.
Renata Mazur
158-163   Pobierz
Opis
artykułu
Mazurzy Wieleńscy w Wielkopolsce. Materiały do bibliografii / Krzysztof Braun.
Mateusz Braun
164-166   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo pułtuskie jako przedmiot zainteresowań badawczych / Tadeusz Kowalski.
Tadeusz Kowalski
167-169   Pobierz
Opis
artykułu
"Bene meritus. Jakub Chojnacki (1922-2006) w służbie płockiej Małachowianki i Towarzystwa Naukowego Płockiego", Płock 2009 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek
170-173   Pobierz
Opis
artykułu
"Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897-1951", Eugeniusz Kłoczowski, Ciechanów 2006 : [recenzja] / Michał Wiśnicki.
Michał Wiśnicki, Eugeniusz Kłoczowski
174-178   Pobierz
Opis
artykułu
"Księga pamięci Żydów bieżuńskich", tłum. A. Bielecki, przedmowa Sz. Weiss, red. i oprac. przypisów A. K. Wołosz, Bieżuń 2009 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, A. Bielecki, Sz. Weiss, A. K. Wołosz
179-182   Pobierz
Opis
artykułu
"Historie z przemytu", red. Michał Wiśnicki, Chorzele 2009 : [recenzja] / Jacek Żukowski.
Jacek Żukowski, Michał Wiśnicki
183-184   Pobierz
Opis
artykułu
"Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956." Materiały z sesji naukowej pn. „Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych”, zorganizowanej 23 października 2008 roku przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i prezydenta Ostrołęki", Warszawa [b. d. w.] : [recenzja] / Jerzy Kijowski.
Jerzy Kijowski
185-192   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Pajka daje przykład / Kazimierz Sopuch.
Stanisław Pajka, Kazimierz Sopuch
193-194   Pobierz
Opis
artykułu
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Krzysztofa Brauna / Benon Dymek.
Benon Dymek
195-196   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz prof. dr hab. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz / Benon Dymek.
Benon Dymek
197-199   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.