Rocznik Mazowiecki, t. 5 (1974)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Stanisław Herbst (12 VII 1907 - 24 VI 1973) / Andrzej Zahorski.
Andrzej Zahorski
9-17   Pobierz
Opis
artykułu
Prace etnograficzne na Kurpiowszczyźnie : kształtowanie się i przemiany tradycyjnego regionu kulturowego / Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Wanda Paprocka, Mirosława Drozd.
Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Wanda Paprocka, Mirosława Drozd
19-38   Pobierz
Opis
artykułu
Walki obronne na Podlasiu we wrześniu 1939 roku : działania grupy operacyjnej "Wyszków" / Stanisław Truszkowski.
Stanisław Truszkowski
39-72   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i funkcjonowanie sieci warszawskich kolejek dojazdowych na przełomie XIX i XX wieku / Jerzy Braun.
Jerzy Braun
73-113   Pobierz
Opis
artykułu
O wzajemnym stosunku prawa ziemskiego i miejskiego na Mazowszu w XV i XVI w. / Marek Sędek.
Marek Sędek
115-132   Pobierz
Opis
artykułu
Procesy kształtowania się współczesnej klasy robotniczej na przykładzie rejonu płockiego / Irena Nowakowa.
Irena Nowakowa
133-146   Pobierz
Opis
artykułu
Eksterminacja ludności w powiecie Ostrów Mazowiecka w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1944) / Mieczysław Bartniczak.
Mieczysław Bartniczak
147-213   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika ruchu oporu w okupacyjnym powiecie warszawskim w latach 1939-1944 / Jolanta Adamska.
Jolanta Adamska
215-297   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływy ugrupowań politycznych wśród ludności woj. warszawskiego w drugiej połowie lat dwudziestych : w świetle wyborów sejmowych / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
299-339   Pobierz
Opis
artykułu
Studium ewolucji układu przestrzennego Bieżunia / Sylwia Dobrowolska, Michał Witwicki.
Sylwia Dobrowolska, Michał Witwicki
341-354   Pobierz
Opis
artykułu
Nieznana mapa starostwa kapinoskiego z okresu Polski przedrozbiorowej / Kazimierz Heymanowski.
Kazimierz Heymanowski
355-368   Pobierz
Opis
artykułu
Życie codzienne w Mławie przed I wojną światową / Lucjan Czerwiński.
Lucjan Czerwiński
369-394   Pobierz
Opis
artykułu
Skarb z Krobowa pow. Grójec / Anna Kornatek.
Anna Kornatek
395-402   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Pazyra (1904-1971) / Helena Pazyrzyna.
Helena Pazyrzyna
403-422   Pobierz
Opis
artykułu
Emilia Sukertowa-Biedrawina (1887-1970) / Tadeusz Oracki.
Tadeusz Oracki
423-428   Pobierz
Opis
artykułu
Lucjan Czerwiński (1895-1971) / Halina Olszewska.
Halina Olszewska
429-432   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Ostaszewski, działacz kulturalny Mazowsza Północnego (1875-1942) / Stanisław Flis.
Stanisław Flis
433-446   Pobierz
Opis
artykułu
Marian Seweryn Baryła (1899-1970) / Benon Dymek.
Benon Dymek
447-454   Pobierz
Opis
artykułu
Michał Gwiazdowicz (1889-1962) / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski
455-476   Pobierz
Opis
artykułu
"O problemach komunalnych Płocka", Adam Ginsbert, Warszawa 1963 : [recenzja] / Marian Nowak.
Marian Nowak, Adam Ginsbert
477   Pobierz
Opis
artykułu
"Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Płocku w latach 1931-1960", Adam Kurzynowski, Warszawa 1963 : [recenzja] / Marian Nowak.
Adam Kurzynowski, Marian Nowak
478-479   Pobierz
Opis
artykułu
"Sytuacja mieszkaniowa Płocka i potrzeby mieszkaniowe związane z rozbudową miasta. (Materiały i przyczynki nr 2)", Adam Andrzejewski, Warszawa 1964 : [recenzja] / Marian Nowak.
Adam Andrzejewski, Marian Nowak
478   Pobierz
Opis
artykułu
"Budowniczowie Petrochemii w Płocku w świetle badań społecznych", J. Z. Korszyński, W. Kościałkowski, E. Podgórski, Warszawa 1966 : [recenzja] / Marian Nowak.
Marian Nowak, Jerzy Zbigniew Korszyński, W. Kościałkowski, E. Podgórski
479-480   Pobierz
Opis
artykułu
"Dojazdy do pracy (Zagadnienia społeczne, ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego)", M. Olędzki, Warszawa 1967 : [recenzja] / Marian Nowak.
Michał Olędzki, Marian Nowak
480   Pobierz
Opis
artykułu
"Chłopskie gospodarstwa przodujące", I. Adamski, Warszawa 1968 : [recenzja] / Marian Nowak.
Marian Nowak, Izydor Adamski
481-482   Pobierz
Opis
artykułu
"Chłopskie gospodarstwa ekonomicznie słabe (Studium problemu na przykładzie rejonu płockiego)", C. Farkowski, Warszawa 1965 : [recenzja] / Marian Nowak.
Marian Nowak, Czesław Farkowski
481   Pobierz
Opis
artykułu
"Chłopi-robotnicy wsi płockiej. Rzeczywistość i opinie (Studium badawcze na przykładzie gromady Brudzeń i Zągoty)", D. Gałaj, Warszawa 1964 : [recenzja] / Marian Nowak.
Dyzma Gałaj, Marian Nowak
482-483   Pobierz
Opis
artykułu
"Pozycja społeczna kobiety wiejskiej (Studium na przykładzie rejonu płockiego)", B. Tryfan, Warszawa 1968 : [recenzja] / Marian Nowak.
Barbara Tryfan, Marian Nowak
484   Pobierz
Opis
artykułu
"Zawód rolnika w świadomości społecznej dwóch pokoleń wsi (Studium badawcze na przykładzie wybranych społeczności lokalnych i pamiętników)", E. Jagiełło-Łysiowa, Warszawa 1969 : [recenzja] / Marian Nowak.
Marian Nowak, Eugenia Jagiełło-Łysiowa
485   Pobierz
Opis
artykułu
"Książka, młodzież i przeobrażenia kultury", A. Przecławska, Warszawa 1967 : [recenzja] / Marian Nowak.
Marian Nowak, Anna Przecławska
485-486   Pobierz
Opis
artykułu
"Kariery płockie. Szkolnictwo a Uprzemysłowienie", M. Kozakiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] / Marian Nowak.
Mikołaj Kozakiewicz, Marian Nowak
486-487   Pobierz
Opis
artykułu
"Warszawa-Lewa Podmiejska 1942-1945", pod red. B. Dymka, Warszawa 1971 : [recenzja] / W. Góra.
Benon Dymek, Władysław Góra
487-491   Pobierz
Opis
artykułu
"Na szlaku walki. Wspomnienia", Grzegorz Wojciechowski, Poznań 1970 : [recenzja] / L. H.
Ludwik Hass, Grzegorz Wojciechowski
491-493   Pobierz
Opis
artykułu
"Spojrzenie wstecz", Karol Mitkiewicz, Warszawa 1970 : [recenzja] / L. H.
Ludwik Hass, Karol Mitkiewicz
493-495   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia czasopism płockich 1810-1966", Lucyna Gołębiewska, Czesław Gutry, [w:] "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9, z. I, II, 1970 : [recenzja] / Jan Rogala.
Czesław Gutry, Jan Rogala, Lucyna Gołębiewska
495-496   Pobierz
Opis
artykułu
"Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza", Maria Grad-Mucowa, Warszawa 1970 : [recenzja] / J. Chludzińska-Świątecka.
J. Chludzińska-Świątecka, Maria Grad-Mucowa
496-500   Pobierz
Opis
artykułu
"Brązowe drzwi płockie w Nowogrodzie Wielkim", Kazimierz Askanas, Płock 1971 : [recenzja] / B. G.
, Kazimierz Askanas
500-501   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w 1971 r. / Bogusław Gierlach.
Bogusław Gierlach
503-505   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka rejonów uprzemysławianych : działalność Komitetu i Zakładu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN w rejonie płockim / Marian Nowak.
Marian Nowak
506-510   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za rok 1970 / Jan Rogala.
Jan Rogala
511-587   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw osobowych / oprac. Z. Polubiec.
Zofia Polubiec
589-614   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw miejscowych / oprac. Z. Polubiec.
Zofia Polubiec
615-632   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
633-635   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.