Rocznik Mazowiecki, t. 6 (1976)
wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0080-3529
Z wyników badań socjologicznych w pułtuskiem.
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Uwagi wstępne na temat socjologicznych badań penetracyjnych we wsi Kacice / Krzysztof Makulski.
Krzysztof Makulski
11-16   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy życia kulturalnego wsi podpułtuskiej - na przykładzie Borsuk / Renata Siemieńska.
Renata Siemieńska
17-21   Pobierz
Opis
artykułu
Życie kulturalne Pułtuska : system instytucji i placówek a sytuacja kulturalna mieszkańców / Andrzej Tyszka.
Andrzej Tyszka
23-30   Pobierz
Opis
artykułu
O problemach polityki kulturalnej na szczeblu powiatowym / Elżbieta Neyman.
Elżbieta Neyman
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Powiat płoński w Polsce Ludowej / Jan Kapela.
Jan Kapela
35-60   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwsze lata władzy ludowej w Żyrardowie / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
61-90   Pobierz
Opis
artykułu
Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek
91-122   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność miejskiej biblioteki publicznej w Siedlcach w latach 1919-1969 / Tadeusz Kamiński, Stanisława Waćkowska.
Tadeusz Kamiński, Stanisława Waćkowska
123-145   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływy ugrupowań politycznych wśród ludności woj. warszawskiego w drugiej połowie lat dwudziestych : w świetle wyborów sejmowych : część II / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
147-169   Pobierz
Opis
artykułu
Twierdza Dęblin (1837-1915) / Aleksander Bystrzycki.
Aleksander Bystrzycki
171-204   Pobierz
Opis
artykułu
PPS i Bund w latach rewolucji 1905-1907 na terenie guberni siedleckiej : w świetle akt zarządów żandarmerii / Urszula Głowacka-Maksymiuk.
Urszula Głowacka-Maksymiuk
205-219   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisławów : z dziejów rozkwitu i upadku miasta / Jolanta Twarowska.
Jolanta Twarowska
221-264   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Komisji Edukacji Narodowej na Mazowszu / Izabela Klarner.
Izabela Klarner
265-298   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo pułtuskie w czasach Komisji Edukacji Narodowej / Tadeusz Kowalski.
Tadeusz Kowalski
299-313   Pobierz
Opis
artykułu
Węgrów kolebką arianizmu polskiego / Stefan Gruszecki.
Stefan Gruszecki
315-324   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze szlaki handlowo-komunikacyjne województwa mazowieckiego w XVI-XVIII w. / Władysław Szulist.
Władysław Szulist
325-358   Pobierz
Opis
artykułu
Z problematyki państwa Miecława : zagadnienia polityczne, gospodarcze i militarne / Bogusław Gierlach.
Bogusław Gierlach
359-410   Pobierz
Opis
artykułu
Przywileje cechów ostrołęckich z 1622 r. / Zofia Niedziałkowska.
Zofia Niedziałkowska
411-421   Pobierz
Opis
artykułu
Spuścizna literacka po Teofilu Lenartowiczu w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy / Jadwiga Rudnicka, Janina Górka, Gerard Głuchowski, Zenon Szpotański.
Jadwiga Rudnicka, Janina Górka, Gerard Głuchowski, Zenon Szpotański
423-449   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci profesora Zdzisława Rajewskiego / Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski
451-453   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Płocka", Płock 1973 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski
455-460   Pobierz
Opis
artykułu
"Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej", Warszawa 1971 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski
460-465   Pobierz
Opis
artykułu
"Sierpc. Studia i materiały. T. 1", Płock-Sierpc 1972 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski
465-469   Pobierz
Opis
artykułu
"Wyszogród. Zarys dziejów", Bronisława Nowicka, Wyszogród 1971 : [recenzja] / Aleksander Kociszewski.
Aleksander Kociszewski, Bronisława Nowicka
469-473   Pobierz
Opis
artykułu
"XXV-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Górze Kalwarii", Warszawa 1971 : [recenzja] / Benon Dymek.
Benon Dymek
473   Pobierz
Opis
artykułu
"Nasze czterdziestolecie 1926-1966. Księga pamiątkowa", pod red. Cz. Szymańskiego, Sochaczew 1966 : [recenzja] / Zdzisław Kopiński.
Zdzisław Kopiński, Cz. Szymański
474-475   Pobierz
Opis
artykułu
"Anin-Wawer", Henryk Wierzchowski, Warszawa 1971 : [recenzja] / Jan Tyszkiewicz.
Henryk Wierzchowski, Jan Tyszkiewicz
475-477   Pobierz
Opis
artykułu
"Wspomnienia dowódcy obrony Zakroczymia w 1939 r.", Ludwik Czyżewski, Warszawa 1973 : [recenzja] / Mikołaj Szczepkowski.
Mikołaj Szczepkowski, Ludwik Czyżewski
477-479   Pobierz
Opis
artykułu
"Wypadki majowe 1891 roku w Żyrardowie. Wydawnictwo źródeł", Herman Rappaport, Warszawa 1973 : [recenzja] / Alina Gryciuk.
Alina Gryciuk, Herman Rappaport
479-480   Pobierz
Opis
artykułu
"Wczesnośredniowieczne cmentarzyska z obudową kamienną na Mazowszu i Podlasiu", Lechosław Rauhut, [w:] "Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne", t. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] / Bogusław Gierlach.
Bogusław Gierlach, Lechosław Rauhut
480-482   Pobierz
Opis
artykułu
"Spadochrony na drzewach", Napoleon Rydzewski, Warszawa 1973 : [recenzja] / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz, Napoleon Rydzewski
482-488   Pobierz
Opis
artykułu
"Moi bojowi towarzysze", Perm 1974 : [recenzja] / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
488-491   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia Ostrowi Mazowieckiej i powiatu", Ostrów Mazowiecka 1971 : [recenzja] / Jan Rogala.
Jan Rogala
491-493   Pobierz
Opis
artykułu
"Bibliografia Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego", Ostrołęka 1973 : [recenzja] / Jan Rogala.
Jan Rogala
493-495   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych za rok 1972 / Bogusław Gierlach.
Bogusław Gierlach
497-498   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz nagród wojewódzkich przyznanych przez Urząd Wojewódzki w Warszawie.
499   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa warszawskiego za rok 1971 / Jan Rogala.
Jan Rogala
501-563   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowicz nazw osobowych / oprac. Anna Balasińska.
Anna Balasińska
565-583   Pobierz
Opis
artykułu
Skorowidz nazw miejscowych / oprac. Anna Balasińska.
Anna Balasińska
585-607   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
609-611   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.