wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
ISSN: 1232-633X
Dzieje organów w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim od XVII do XX wieku / Piotr Woźniak.
Piotr Woźniak
7-19   Pobierz
Opis
artykułu
Dobra ziemskie Krubki w latach 1855-1944 : (szkic) / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz
21-31   Pobierz
Opis
artykułu
Oskar Kolberg (1814-1890) na ziemi mińskiej / Piotr Dorosz.
Piotr Dorosz
33-57   Pobierz
Opis
artykułu
Operacje lotnicze - zrzuty cichociemnych w "Obwodzie Mewa-Kamień" podczas drugiej wojny światowej / Stanisław Chojnowski.
Stanisław Chojnowski
59-75   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim 1944-1956 : część 1 / Andrzej Gągol.
Andrzej Gągol
77-101   Pobierz
Opis
artykułu
Dobra ziemskie i dwór w Stojadłach w drugiej połowie XIX wieku / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz
103-117   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie pozgonne Konstantego Rudzkiego (1820-1889) z 1903 r. i sprawozdanie fabryki Rudzki i S-ka z 1898 r. / Alicja Gontarek.
Alicja Gontarek
119-124   Pobierz
Opis
artykułu
Mińskie szkoły średnie i ich nauczyciele w 1926 roku - nieznane źródło do dziejów mińskiego szkolnictwa / Karol Jasiński.
Karol Jasiński
125-129   Pobierz
Opis
artykułu
Siennicki skarb - seminarium nauczycielskie / Tadeusz Gnoiński.
Tadeusz Gnoiński
131-142   Pobierz
Opis
artykułu
Testament i spis inwentarza Józefy Doria-Dernałowicz / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz
143-160   Pobierz
Opis
artykułu
Aleksander Nieczajew - dawny burmistrz Nowomińska (1906-1911) w Łowiczu : (migawka historyczna) / Alicja Gontarek.
Alicja Gontarek
161-162   Pobierz
Opis
artykułu
Józefa Mączki (1888-1918) wena twórcza w Mińsku Mazowieckim / Alicja Gontarek.
Alicja Gontarek
163-167   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Józef Dziąg (1893-1952) / Zofia Wróblewska.
Zofia Wróblewska
169-174   Pobierz
Opis
artykułu
Noami Natan (1891-1942) z domu Lewental - żydowska aktorka z Nowomińska / Alicja Gontarek.
Alicja Gontarek
175-177   Pobierz
Opis
artykułu
Milena Ewelina Rudnicka-Łysiak (1892-1976) - poseł na Sejm II i III kadencji II Rzeczypospolitej w latach 1928-1935 i jej związki z Siennicą / Tadeusz Gnoiński.
Tadeusz Gnoiński
179-180   Pobierz
Opis
artykułu
Elwira Helena Lisowska-Płochocka (1910-1997) - nauczycielka mińskiej "handlówki" / Wojciech Dobrowolski.
Wojciech Dobrowolski
181-182   Pobierz
Opis
artykułu
Halina Cieszkowska z d. Moczulska (1916-2007), ps. "Halszka" - nauczycielka i społecznik / Wojciech Dobrowolski.
Wojciech Dobrowolski
183-185   Pobierz
Opis
artykułu
Sienniczanie - parlamentarzyści / Tadeusz Gnoiński.
Tadeusz Gnoiński
187-196   Pobierz
Opis
artykułu
Porucznik nawigator Tadeusz Jencka - uczestnik zrzutów cichociemnych / Aleksander Gucwa.
Aleksander Gucwa
197-198   Pobierz
Opis
artykułu
Krótka historia ze sztybletami i smalcem w tle - Józef i Janina Kamińscy w 1944 roku / Hanna Żelazowska.
Hanna Żelazowska
199-200   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Całka - złączony z ziemią ojców / Franciszek Zwierzyński.
Franciszek Zwierzyński
201-210   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Zwierzyński - wielki patriota, mądry człowiek / Sławomir Stosio.
Sławomir Stosio
211-217   Pobierz
Opis
artykułu
Cholera w Kałuszynie w 1867 roku - karta z dziejów epidemii w Królestwie Polskim / Leon Dudrewicz.
Leon Dudrewicz
219-224   Pobierz
Opis
artykułu
Nowomińskie Towarzystwo Śpiewacze (1905 r.).
225-226   Pobierz
Opis
artykułu
Pensja Marii Grochowskiej w Mińsku Mazowieckim.
227-229   Pobierz
Opis
artykułu
List Eugeniusza Hamberga do ministra kultury, Aleksandra Krawczuka, w związku z historią pałacu i cmentarza w Mińsku Mazowieckim (1988 r.).
Eugeniusz Hamberg
231-240   Pobierz
Opis
artykułu
Zeppelin w Nowomińsku i inne wrażenia (1915 r.) / Robert Scott Lidell.
Robert Scott Lidell
241-246   Pobierz
Opis
artykułu
"Dom pod akacjami" : opowiadanie inspirowane życiem Kazimierza Wójcika - szewca z Mińska Mazowieckiego / Piotr Romaszuk.
Piotr Romaszuk
247-251   Pobierz
Opis
artykułu
Wrześniowa wycieczka / Krzysztof Łysogórski.
Krzysztof Łysogórski
253-266   Pobierz
Opis
artykułu
Złota jesień : część pierwsza / Stanisław Gnoiński.
Stanisław Gnoiński
267-322   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienie wiceprzewodniczącego rady miejskiej Mińska Mazowieckiego Michała Górasa podczas uroczystości pogrzebowych księdza prałata Jana Sikory : mowa pożegnalna.
Michał Góras
323-324   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie Andrzeja Kołpak-Klewszczyńskiego z okazji pięćdziesięciolecia egzaminu dojrzałości 1962-2012 (Liceum im. J. Marchlewskiego).
Andrzej Kołpak-Klewszczyński
325-326   Pobierz
Opis
artykułu
List Mirosława Lisowskiego.
Mirosław Lisowski
327-331   Pobierz
Opis
artykułu
List prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego, skierowany do Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z okazji wydania książki Alicji Lutostańskiej.
Zygmunt Świechowski
333   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie Alicji Lutostańskiej w dniu 12 września 2012 r. z okazji promocji jej książki pt. "Mińsk Mazowiecki - jedno miasto? Studium historyczno-urbanistyczne Mińska Mazowieckiego i Sandomierza".
Alicja Lutostańska
335-337   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 5 kwietnia 2011 do 19 maja 2012 roku.
339-343   Pobierz
Opis
artykułu
Fotogaleria.
345-350   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.