wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
ISSN: 1232-633X
Najstarsza karta z historii Mińska Mazowieckiego : W 600-lecie istnienia osady / Eryk Szubiński.
Eryk Szubiński
7-11   Pobierz
Opis
artykułu
Kuflew i Kozłów a ich prawa miejskie (XVI w.) / Eryk Szubiński.
Eryk Szubiński
13-17   Pobierz
Opis
artykułu
Wokół historii wsi ładzyńskiej oraz folwarku, dziejów rodziny Cudnych i nie tylko / Czesław Kazimierz Cudny.
Czesław Kazimierz Cudny
19-37   Pobierz
Opis
artykułu
Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” w Mińsku Mazowieckim w II RP : ocena stanu organizacyjnego, struktur partyjnych i wpływóww / Alicja Gontarek.
Alicja Gontarek
39-44   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim 1944-1956 : zmiany strukturalne i działania operacyjne : częśćdruga / Andrzej Gągol.
Andrzej Gągol
45-62   Pobierz
Opis
artykułu
Kapela, grać! : zwyczaje weselne na podmińskiej wsi w latach 70. i 80. XX w. / Zdzisław Ćmoch.
Zdzisław Ćmoch
63-92   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół i parafia w Starogrodzie dekanatu Siennica : historia i stan obecny / Stanisław Całka, Franciszek Zwierzyński.
Franciszek Zwierzyński, Stanisław Całka
93-96   Pobierz
Opis
artykułu
30 lat parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim / Zbigniew Grzesiak.
Zbigniew Grzesiak
97-111   Pobierz
Opis
artykułu
Sztandar Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego : historia i okoliczności ufundowania / Franciszek Zwierzyński.
Franciszek Zwierzyński
113-114   Pobierz
Opis
artykułu
Wobec dwóch wrogów : raporty kontrwywiadowcze obwodu „Jamnik”- „Kamień" Armii Krajowej kwiecień-lipiec 1944 r. / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz
115-136   Pobierz
Opis
artykułu
Genealogia linii hrabiowskiej rodziny Jezierskich / Damian Sitkiewicz.
Damian Sitkiewicz
137-146   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Rodziny Hryniewickich / Elżbieta Hryniewicka-Kałek.
Elżbieta Hryniewicka-Kałek
147-151   Pobierz
Opis
artykułu
Od Chochołu do Kottubanki : Bronisław Wiącek (1914-1942) - próba rekonstrukcji biografii na podstawie badań archiwalnych / Marta Gańko.
Marta Gańko
153-169   Pobierz
Opis
artykułu
Bohaterska postawa chłopa z Dębego Wielkiego, Ludwika Walesiaka, podczas powstania styczniowego 1863 r.
171-173   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencje własne z Mińska Mazowieckiego socjalistycznego dziennika „Robotnik” (1919 r.).
175-178   Pobierz
Opis
artykułu
„Ten wysoki bez zębów” : mord we wsi Ostrów w powiecie mińsko mazowieckim (1932 r.) / Marek Romański.
Marek Romański
179-182   Pobierz
Opis
artykułu
Skarga Stanisława Motowidło do zarządu Związku byłych Ochotników Wojska Polskiego, oddział w Mińsku Mazowieckim (1939 r.) / Stanisław Motowidło.
Stanisław Motowidło
183-184   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Zygmunt Jarkiewicz ze wsi Kiczki pod obstrzałem komunistycznej propagandy prasowej (1946 r.).
185-188   Pobierz
Opis
artykułu
Informacja o działalności samorządów mieszkańców w Mińsku Mazowieckim w kadencji 1978-1980.
189-195   Pobierz
Opis
artykułu
20 lat Salezjanów w Mińsku Mazowieckim : materiały do historii salezjańskich placówek szkolnych / Zbigniew Grzesiak.
Zbigniew Grzesiak
197-201   Pobierz
Opis
artykułu
Rycerze Wolności i Niepodległości : w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego nieco osobistych refleksji i okruchów wspomnień / Stanisław Całka.
Stanisław Całka
203-205   Pobierz
Opis
artykułu
Stukasy bombardują Jakubów : wspomnienie naocznego świadka / Ryszard Rawski.
Ryszard Rawski
207-209   Pobierz
Opis
artykułu
Życie codzienne w okupowanym przez Niemców Mińsku / Mirosław Lissowski.
Mirosław Lissowski
211-217   Pobierz
Opis
artykułu
Moja pierwsza praca w fabryce K. Rudzki i S-ka w czasie drugiej wojny światowej w Mińsku Mazowieckim / Józef Orliński.
Józef Orliński
219-222   Pobierz
Opis
artykułu
Zenon Juliusz Lissowski we wspomnieniach syna - Mirosława Lissowskiego / Mirosław Lissowski.
Mirosław Lissowski
223-228   Pobierz
Opis
artykułu
Co wydarzyło się 8 marca 1944 r.? : garść uwag o wojennej historii Ładzynia / Czesław Kazimierz Cudny.
Czesław Kazimierz Cudny
229-236   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z terenu południowego Śródmieścia / Alicja Lutostańska.
Alicja Lutostańska
237-239   Pobierz
Opis
artykułu
Nowy kościół w Kałuszynie (1896 r.) / K. Sr.
241-242   Pobierz
Opis
artykułu
Przepis na nalewkę malinową i herbacianą oraz inne porady podane przez Litwinkę z Nowomińska (1902 r.).
243   Pobierz
Opis
artykułu
Zabobony i wierzenia ludowe ze wsi Mała Wieś w gminie Kuflew w okresie II RP / J. D.
245-246   Pobierz
Opis
artykułu
Kapliczki, krzyże, drewniane zamki w Siennicy i jej okolicach (1927 r.) / Br. Brauła, P. Szeląg, J. Janicki, J. Sadowski.
P. Szeląg, Br. Brauła, J. Janicki, J. Sadowski
247-249   Pobierz
Opis
artykułu
Wycieczka do Transboru z dnia 11 września 1927 r. / P. Szeląg.
P. Szeląg
251-252   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za okres od 16 marca 2013 roku do 22 marca 2014 r.
253-255   Pobierz
Opis
artykułu
Fotogaleria.
259-266   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.