Studia Płockie, t. 42 (2014)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Czterdziesty drugi tom „Studiów Płockich” / Mirosław Kosek.
Mirosław Kosek
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Maryja – ewangeliczny wzór wiary / Tomasz Lewicki, Joanna Laura Duchnowska.
Tomasz Lewicki, Joanna Laura Duchnowska
11-39   Pobierz
Opis
artykułu
„Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę”: Klemens Rzymski w obliczu trudności wspólnoty korynckiej / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
41-53   Pobierz
Opis
artykułu
„Serce” w nauce duchowej Ewagriusza z Pontu / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
55-74   Pobierz
Opis
artykułu
Pewność odkupienia i nadzieja zbawienia / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
75-89   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualność soborowego przesłania o formacji kapłańskiej w 50 lat po Soborze / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
91-104   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja prezbiterów w świadectwie i magisterium świętego Jana Pawła II / Libero Gerosa.
Libero Gerosa
105-119   Pobierz
Opis
artykułu
Istnienie życia po śmierci według filozofów / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
121-134   Pobierz
Opis
artykułu
Czy współczesne nauki przyrodnicze implikują ateizm? / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski
135-146
Opis
artykułu
Organizacja sieci dekanalnej w diecezji płockiej / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
147-178
Opis
artykułu
Problematyka maryjna na łamach „Mazura”, popularno – religijnego tygodnika diecezji płockiej z lat 1906-1918 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
179-212
Opis
artykułu
Uwarunkowania polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne funkcjonowania Kościoła katolickiego na Mazowszu Płockim w okresie popowstaniowym (1864-1914) z uwzględnieniem budownictwa sakralnego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
213-240
Opis
artykułu
Archiwalia po skasowanych klasztorach płockich w Archiwum Diecezjalnym w Płocku / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
241-245
Opis
artykułu
Przasnysz i jego okolice w pierwszych miesiącach I wojny światowej / Jakub Maria Kowalski.
Jakub Maria Kowalski
247-266
Opis
artykułu
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Zenon Grocholewski
267-270
Opis
artykułu
"Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964)", Piotr Fiedorczyk, Białystok 2014 : [recenzja] / Mirosław Kosek.
Mirosław Kosek, Piotr Fiedorczyk
271-274
Opis
artykułu
"Kontrowersje wokół relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Toruń 2014 : [recenzja] / Marek Marczewski.
Janusz Mariański, Marek Marczewski
275-282
Opis
artykułu
"O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej : propozycja Gianniego Vattima", Andrzej Kobyliński, Warszawa 2014 : [recenzja] / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski, Andrzej Kobyliński
283-287
Opis
artykułu
"Walka z osobowym złem", Sławomir Zalewski, Płock 2013 : [recenzja] / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk, Sławomir Zalewski
289-294
Opis
artykułu
"Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji Księdza Janusza Mariańskiego", Lublin 2013 : [recenzja] / Mariusz Konieczny.
Mariusz Konieczny
295-299
Opis
artykułu
"Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1566 - 1773 : studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej", Radosław Lolo, Pułtusk 2013 : [recenzja] / Dariusz Majewski.
Radosław Lolo, Dariusz Majewski
301-302
Opis
artykułu
Noty o autorach / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski
303-304
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.