Studia Płockie, t. 39 (2011)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXIX tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Dwie ojczyzny, jedno przepowiadanie - patriotyzm według św. Maksymiliana / Ignacy Kosmana.
Ignacy Kosmana
13-28   Pobierz
Opis
artykułu
Apostazja, zabójstwo i cudzołóstwo w praktyce pokutnej Kościoła I i II wieku / Leszek Misiarczyk, Paweł Sprusiński.
Leszek Misiarczyk, Paweł Sprusiński
29-50   Pobierz
Opis
artykułu
Śpiew i muzyka w liturgii w wykładzie A. J. Nowowiejskiego / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
51-60   Pobierz
Opis
artykułu
Czas paschalnej pokuty / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
61-69   Pobierz
Opis
artykułu
Katecheza i moralność. Wyzwania katechetyczne w świetle "Raportu z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Diecezji Płockiej" / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
71-80   Pobierz
Opis
artykułu
Rodzina szkołą powołań kapłańskich / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
81-89   Pobierz
Opis
artykułu
Wychowanie do miłości podstawą przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie / Jarosław Kamiński.
Jarosław Kamiński
91-103   Pobierz
Opis
artykułu
Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła Katolickiego / Tomasz Białobrzeski.
Tomasz Białobrzeski
105-118   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawiedliwość, miłość i prawda u podstaw posługi sędziego kościelnego : przemówienie papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 29 stycznia 2010 roku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
119-126   Pobierz
Opis
artykułu
Decyzje błędne, ale racjonalne : (sprawa Kopernika i Galileusza) / Tadeusz Rutkowski.
Tadeusz Rutkowski
127-145   Pobierz
Opis
artykułu
Neuronalne korelaty poznania moralnego / Paula Grzyb-Ciupińska.
Paula Grzyb-Ciupińska
147-164   Pobierz
Opis
artykułu
Duchowość teocentyczna i antropocentryczna. Refleksja psychologiczna / Romuald Jaworski, Magdalena Koczwara.
Romuald Jaworski, Magdalena Koczwara
165-182   Pobierz
Opis
artykułu
Doświadczenie samotności doświadczeniem osoby / Barbara Wangler.
Barbara Wangler
183-201   Pobierz
Opis
artykułu
Psychologiczne aspekty ciszy i milczenia rekolekcyjnego / Cezary Wilczek.
Cezary Wilczek
203-213   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Władysław Skierkowski (1886-1941). Folklorysta, zbieracz ludowych pieśni kurpiowskich / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
215-226   Pobierz
Opis
artykułu
Tadeusz Paweł Zakrzewski, biskup płocki (1946-1961) / Michał M. Grzybowski.
Michał M. Grzybowski
227-249   Pobierz
Opis
artykułu
Hieronim Antoni Szeptycki, biskup płocki (1700-1773) / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
251-270   Pobierz
Opis
artykułu
Konwersje na katolicyzm w diecezji płockiej w latach 1945-1958 / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
271-274   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność wydawnicza pracowników Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej w latach 1990-2010 / Rafał Bednarczyk.
Rafał Bednarczyk
275-305   Pobierz
Opis
artykułu
"Istnienie Boga osobowego w świetle realistycznej filozofii", Tadeusz Rutkowski, Płock 2010 : [recenzja] / Stanisław Kowalczyk.
Tadeusz Rutkowski, Stanisław Kowalczyk
307-309   Pobierz
Opis
artykułu
"Udział katolików świeckich w życiu parafii (założenia i rzeczywistość)", Janusz Mariański, Płock 2008 : [recenzja] / Marta Waśkiewicz.
Janusz Mariański, Marta Waśkiewicz
311-316   Pobierz
Opis
artykułu
"Religia w społeczeństwie ponowoczesnym", Janusz Mariański, Warszawa 2010 : [recenzja] / Paweł Prüfer.
Janusz Mariański, Paweł Prüfer
317-321   Pobierz
Opis
artykułu
"Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich", pod red. R. Knapińskiego, A. Kramiszewskiej, Lublin 2009 : [recenzja] / Rafał Bednarczyk.
Ryszard Knapiński, Rafał Bednarczyk, Aneta Kramiszewska
323-326   Pobierz
Opis
artykułu
"'Seges Ecclesiae'. Eklezjalny wymiar w nauczaniu św. Augustyna", Tomasz Kaczmarek, Toruń 2010 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Tomasz Kaczmarek
327-332   Pobierz
Opis
artykułu
"Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego", Robert Bączek, Warszawa-Łomża 2010 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Robert Bączek
333-338   Pobierz
Opis
artykułu
"Teologia moralna w służbie wiary Kościoła", Andrzej Derdziuk, Lubin 2010 : [recenzja] / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski, Andrzej Derdziuk
339-341   Pobierz
Opis
artykułu
"Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny", Marian Pokrywka, Lublin 2010 : [recenzja] / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski, Marian Pokrywka
343-346   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
347-349   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.