Studia Płockie, t. 1 (1973)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Słowo wstępne / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
Historia wykopalisk archeologicznych w Ziemi Św. / Piotr Szefler.
Piotr Szefler
9-47   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność duszpasterska kapituły kolegiackiej w Pułtusku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
49-65   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Eugeniusz Gruberski w trosce o reformę muzyki i śpiewu kościelnego / Wacław Jezusek.
Wacław Jezusek
67-111   Pobierz
Opis
artykułu
Nadużycie władzy administracyjnej w świetle kodeksu prawa kanonicznego / Władysław Lis.
Władysław Lis
113-137   Pobierz
Opis
artykułu
Duch pokuty źródłem odnowy dyscypliny postnej / Józef Rybczyk.
Józef Rybczyk
139-152   Pobierz
Opis
artykułu
Czy są dowody na istnienie Boga? / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
153-162   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła i sens współczesnego ateizmu / Lech Grabowski.
Lech Grabowski
163-173   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma studiów seminaryjnych w diecezji płockiej bpa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785) / Michał Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
175-193   Pobierz
Opis
artykułu
Lekowo : dzieje kościoła i parafii / Henryk Damian Wojtyska.
Henryk Damian Wojtyska
195-262   Pobierz
Opis
artykułu
Religijność parafii podmiejskiej w płockim rejonie uprzemysłowionym / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
263-303   Pobierz
Opis
artykułu
Katechizm diecezji płockiej dla kl. II "Pójdź do Jezusa" / Janina Krajdocha.
Janina Krajdocha
305-315   Pobierz
Opis
artykułu
Dialog i modlitwa / Tadeusz Kuczyński.
Tadeusz Kuczyński
317-321   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z konferencji teologicznych duchowieństwa m. Płocka za okres od 29 listopada 1966 do 10 listopada 1971 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
323-327   Pobierz
Opis
artykułu
"Katedra płocka, jej dzieje i zabytki", Lech Grabowski, Płock 1971 : [recenzja] / Tadeusz Zaremba.
Lech Grabowski, Tadeusz Zaremba
329-330   Pobierz
Opis
artykułu
Instrukcja dla p.t. autorów pragnących publikować swoje prace w "Studiach Płockich".
331-334   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.