Studia Płockie, t. 2 (1974)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
U źródeł doksologii / Andrzej Suski.
Andrzej Suski
7-16   Pobierz
Opis
artykułu
Żydzi w IV Ewangelii / Piotr Szefler.
Piotr Szefler
17-41   Pobierz
Opis
artykułu
Związek między śmiercią Chrystusa i jego zmartwychwstaniem : wyjaśnienie teologiczne / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
42-50   Pobierz
Opis
artykułu
Z zagadnień eklezjologii w kazaniach H. Kajsiewicza / Janusz Śniegocki.
Janusz Śniegocki
51-78   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój jurysdykcji sądów kościelnych do 1234 roku / Wacław Abramczyk.
Wacław Abramczyk
79-105   Pobierz
Opis
artykułu
Prawa i obowiązki członków kapituły pułtuskiej w latach 1448-1840 / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
106-138   Pobierz
Opis
artykułu
Założenie seminarium duchownego w Płocku / Franciszek Kacprzycki.
Franciszek Kacprzycki
139-154   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój pojęcia nauki / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
155-166   Pobierz
Opis
artykułu
Próby rozszyfrowania tajemnic sztuki : istotne elementy sztuki / Lech Grabowski.
Lech Grabowski
167-207   Pobierz
Opis
artykułu
Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Niepokalanej w kościele OO. Pasjonistów w Przasnyszu / Janina Ruszczycówna, Jerzy Józef Kopeć.
Janina Ruszczycówna, Jerzy Józef Kopeć
208-225   Pobierz
Opis
artykułu
Pochodzenie, młodość i początki kariery Michała Jerzego Poniatowskiego / Michał Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
226-241   Pobierz
Opis
artykułu
Pomoc materialna duchowieństwa rzymskokatolickiego dla powstania listopadowego 1830-1831 / Jan Skarbek, Jan Ziółek.
Jan Ziółek, Jan Skarbek
242-274   Pobierz
Opis
artykułu
Socjologiczne problemy powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji płockiej / Zygmunt Jonaczyk.
Zygmunt Jonaczyk
275-291   Pobierz
Opis
artykułu
Stopnie przynależności religijnej mieszkańców miasta przemysłowego / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
292-324   Pobierz
Opis
artykułu
Chrystocentryczne wskazania moralne listów pasterskich / Konrad Gąsiorowski.
Konrad Gąsiorowski
325-339   Pobierz
Opis
artykułu
"La causa efficiente del matrimonio secondo la Costituzione >>Gaudium et Spes<< del Concilio Vaticano II", Ernesto Perinotto, Roma 1968 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Ernesto Perinotto
340-342   Pobierz
Opis
artykułu
"Il motu proprio >>Causas matrimoniales <<", Carlo Lefebvre, Torino 1972 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Carlo Lefebvre
343-344   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.