Studia Płockie, t. 3 (1975)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Na jubileusz dziewięciu wieków diecezji płockiej / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
7-13   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów kościoła płockiego : uwagi wstępne / Jerzy Kłoczowski.
Jerzy Kłoczowski
15-19   Pobierz
Opis
artykułu
Zabiegi papieży XI wieku o nowy kształt Kościoła / Adam Vetulani.
Adam Vetulani
21-34   Pobierz
Opis
artykułu
Początki organizacji kościelnej na Mazowszu / Zygmunt Sułowski.
Zygmunt Sułowski
35-43   Pobierz
Opis
artykułu
Granice diecezji płockiej / Bolesław Kumor.
Bolesław Kumor
45-58   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój sieci parafii diecezji płockiej w XI-XVI w. : komentarz do mapy / Kazimierz Pacuski.
Kazimierz Pacuski
59-65   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół płocki w XII wieku / Czesław Deptuła.
Czesław Deptuła
67-84   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół na Mazowszu Płockim w XIII i pocz. XIV w. / Aleksandra Witkowska.
Aleksandra Witkowska
85-98   Pobierz
Opis
artykułu
Biskup Jakub z Korzkwi (1396-1425) i próba restauracji kościoła płockiego / Jerzy Kłoczowski.
Jerzy Kłoczowski
99-118   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka u progu czasów nowożytnych / Eugeniusz Wiśniowski.
Eugeniusz Wiśniowski
119-152   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka od drugiej połowy XVI wieku do rozbiorów / Wiesław Müller.
Wiesław Müller
153-226   Pobierz
Opis
artykułu
Parafie i ludność diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII w. / Stanisław Litak.
Stanisław Litak
227-245   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka w latach 1795-1831 / Jan Skarbek.
Jan Skarbek
247-287   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka w latach 1832-1863 / Jan Ziółek.
Jan Ziółek
289-307   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka w latach 1864-1914 / Stanisław Gajewski.
Stanisław Gajewski
309-332   Pobierz
Opis
artykułu
Z zagadnień religijności w diecezji płockiej w XIX wieku / Daniel Olszewski.
Daniel Olszewski
333-358   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia diecezji płockiej w latach 1914-1939 / Ryszard Bender.
Ryszard Bender
359-375   Pobierz
Opis
artykułu
Martyrologia duchowieństwa diecezji płockiej podczas II wojny światowej / Władysław Lis.
Władysław Lis
377-399   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka w okresie powojennym / Lidia Müllerowa.
Lidia Müllerowa
401-417   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz map.
419-420   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.