Studia Płockie, t. 16-17 (1988)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Uniwersytet w nauczaniu Jana Pawła II / Alicja Grześkowiak.
Alicja Grześkowiak
11-27   Pobierz
Opis
artykułu
Sakrament przebaczenia i misterium pojednania / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
29-34   Pobierz
Opis
artykułu
Prawa człowieka w Starym Testamencie / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
35-51   Pobierz
Opis
artykułu
Nauka Soboru Watykańskiego II o objawieniu / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
53-58   Pobierz
Opis
artykułu
Dołęgowie w kapitule katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. / Andrzej Radzymiński.
Andrzej Radzymiński
59-75   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoły zawodowe Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej z Mariówki w Płocku w latach 1934-1939 / Maria Wójcik.
Maria Wójcik
77-87   Pobierz
Opis
artykułu
Sieluń : szkic z dziejów parafii 1387-1987 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
89-116   Pobierz
Opis
artykułu
Wprowadzenie do studiów nad ustawodawstwem synodalnym kard. Karola Boromeusza / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
117-150   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza źródłowa statutów pierwszego synodu prowincjonalnego kard. Karola Boromeusza (1565 r.) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
151-172   Pobierz
Opis
artykułu
Uwagi nad najnowszymi statutami kapituł miedolańskich / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
173-184   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości perfekcjonistyczne w świadomości młodzieży polskiej lat siedemdziesiątych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
185-237   Pobierz
Opis
artykułu
Cybernetyka i jej filozoficzne aspekty / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
239-262   Pobierz
Opis
artykułu
Ewolucyjno-kosmiczna koncepcja człowieka P. Teilharda de Chardin / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
263-290   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały liturgiczne w "Miesięczniku Pasterskim Płockim (c.d.) / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
291-346   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje i zeznania świadków dotyczące przeżyć arcybiskupa A. Nowowiejskiego i biskupa L. Wetmańskiego w Słupnie i Działdowie 1940-1941 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
347-361   Pobierz
Opis
artykułu
Sześć przemówień żałobnych ks. Piotra Rudowskiego plebana pilichowskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
363-374   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. prałat mgr Seweryn Wyczałkowski proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku profesor Seminarium Duchownego (1905-1986) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
375-390   Pobierz
Opis
artykułu
"Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie", Tadeusz Pawluk, Olsztyn 1984 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Tadeusz Pawluk
391-402   Pobierz
Opis
artykułu
"Indissolubilitá e unitá nell'Istituto Naturale del Matrimonio Canonico", M. Elisabetta Caselatti Alberti, Padova-Cedam 1984 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, M. Elisabetta Caselatti Alberti
403-408   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.