Studia Płockie, t. 19-20 (1991)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Fundamentalne cechy objawienia biblijnego / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
7-16   Pobierz
Opis
artykułu
Jezusowa moralność nagrody i kary / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
17-48   Pobierz
Opis
artykułu
Biblijne podstawy praw człowieka / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
49-65   Pobierz
Opis
artykułu
Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 5 IX 1987 / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
67-118   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy zasadnicze i celowościowe a układy odniesienia moralnego młodzieży płockiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
119-169   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsca spotkania duszpasterstwa i psychoterapii / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
171-191   Pobierz
Opis
artykułu
Duces w kapitule katedralnej w Płocku w XIV i I poł. XV w. / Andrzej Radzimiński.
Andrzej Radzimiński
193-202   Pobierz
Opis
artykułu
Prepozyci kolegiaty św. Michała w Płocku w XIV i na początku XV w. / Andrzej Radzimiński.
Andrzej Radzimiński
203-213   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo w miastach północnomazowieckich 1795-1863 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
215-229   Pobierz
Opis
artykułu
Duchowieństwo diecezji płockiej w walce o wolność narodu i Kościoła po roku 1863 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
231-242   Pobierz
Opis
artykułu
Taksa opłat "iura stolae" z r. 1801 w diecezji płockiej / Henryk Karbownik.
Henryk Karbownik
243-261   Pobierz
Opis
artykułu
"Mazur" - popularny religijno-społeczny tygodnik diecezji płockiej (1906-1918) / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
263-297   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza, przygotowanie i przebieg synodu płockiego z 1927 r. / Wojciech Góralski, Andrzej R. Chmieliński.
Wojciech Góralski, Andrzej R. Chmieliński
299-309   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. kan. dr Stanisław Bońkowski profesor i długoletni ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
311-327   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie przy trumnie ś.p. ks. Tadeusza Króla : wygłoszone w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
329-335   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.