Studia Płockie, t. 22 (1994)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
"Rememoramini pristinos dies" / Redakcja.
5   Pobierz
Opis
artykułu
Początki Seminarium Duchownego (Kleryckiego) w Pułtusku (1594-1624) : fundacja, początkowe uposażenie i jego rozwó, budynki, zarząd, studia, klerycy. Aneks : cztery dokumenty dotyczące fundacji i uposażenia / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
11-27   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic do dziejów seminariów duchownych diecezji płockiej (1594-1994) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
29-39   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Seminarium Płockiego (1710-1939) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
41-66   Pobierz
Opis
artykułu
Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa w diecezji płockiej w świetle potrydenckich synodów diecezjalnych / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
67-77   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Kazimierz Andrzej Starościński (1899-1959), profesor Seminarium Duchownego w Płocku : życie, działalność duszpasterska i muzyczna / Andrzej Leleń.
Andrzej Leleń
79-102   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja intelektualna i duchowa ks. Tadeusza Dublewskiego (1894-1945), profesora Seminarium Duchownego w Płocku / Józef Szczeciński.
Józef Szczeciński
103-113   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja kapłańska według "Pastores dabo vobis" w kontekście soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
115-132   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka cudu w wykładzie seminaryjnym / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
133-149   Pobierz
Opis
artykułu
Religia a sens zycia : na podstawie badań socjologicznych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
151-165   Pobierz
Opis
artykułu
Czynniki stymulujące i hamujące rozwój religijności : refleksja psychologiczna nad formacją seminaryjną / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
167-182   Pobierz
Opis
artykułu
Teoria poznania : czy można odróżnić prawdę od fałszu? / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
183-204   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz księży diec. płockiej zatrudnionych w innych uczelniach, c.d. (1989-1993) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
205-247   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia de la ética. Vol. 1: De los Griegos al Renacimiento", ed. Victoria Camps, Barcelona 1988 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Victoria Camps
249-252   Pobierz
Opis
artykułu
"Ermeneutica delle condizioni umane", Laura Paoletti, Roma 1990 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Laura Paoletti
253-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Dialogue in the Teaching of Pope Paul VI", Krystian Gawron, London 1993 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Krystian Gawron
257-260   Pobierz
Opis
artykułu
"Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r.", Wojciech Góralski, Witold Adamczewski, Płock 1994 : [recenzja] / Andrzej Nowakowski.
Wojciech Góralski, Andrzej Nowakowski, Witold Adamczewski
261-264   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.