Studia Płockie, t. 23 (1995)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Istota więzi eklezjalnej / Czesław S. Bartnik.
Czesław S. Bartnik
11-17   Pobierz
Opis
artykułu
Argumentacja patrystyczna w "Liście do Rodzin" Ojca Świętego Jana Pawła II / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
19-31   Pobierz
Opis
artykułu
Rodzina wobec nie narodzonego : refleksje na marginesie "Listu do Rodzin" Ojca św. Jana Pawła II / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
33-46   Pobierz
Opis
artykułu
Maryjność księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego / Jerzy Lewandowski.
Jerzy Lewandowski
47-56   Pobierz
Opis
artykułu
Liturgiczne formy pobożności wiernych : dzieje, rys pastoralny / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
57-87   Pobierz
Opis
artykułu
Raport w sprawie teologii literackiej / Krzysztof Martwicki.
Krzysztof Martwicki
89-99   Pobierz
Opis
artykułu
Małżeństwo jako dar Stwórcy, umowa, sakrament / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
101-115   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy bezrobotnych wobec pracy : na podstawie badań socjologicznych w wybranych miastach / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
117-138   Pobierz
Opis
artykułu
Typy religijności a relatywizowanie norm moralnych / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
139-154   Pobierz
Opis
artykułu
Związek miłości ze śmiercią w ludzkiej percepcji / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
155-173   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczyny nerwic u dzieci w wieku przedszkolnym / Teresa Janicka.
Teresa Janicka
175-188   Pobierz
Opis
artykułu
Cechy osobowości animatorów ruchu Światło-Życie / Agnieszka Wielgus.
Agnieszka Wielgus
189-197   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieło - myśl - duchowość ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)", pod red. Waleriana Moroza, Marki-Struga 1993 : [recenzja] / Jan Augustynowicz.
Jan Augustynowicz, Walerian Moroz
199-208   Pobierz
Opis
artykułu
Wojna i pokój : przegląd bibliograficzny / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
209-222   Pobierz
Opis
artykułu
"I moralisti classici. Da Machiavelli a la Bruyere", Giovanni Macchia, Milano 1988 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Giovanni Macchia
223-224   Pobierz
Opis
artykułu
"Contraception. A history of its treatment by the catholic theologians and canonists", John T. Noonan Jr., Cambridge 1986 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, John T. Noonan
225-229   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.