Studia Płockie, t. 25 (1997)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Dwudziesty piąty tom "Studiów Płockich" / Redakcja.
11-13   Pobierz
Opis
artykułu
Mesjanizm grup społecznych Izraela w epoce Jezusa / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
15-32   Pobierz
Opis
artykułu
"De sacramentis" Św. Ambrożego w Katechizmie Kościoła Katolickiego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
33-40   Pobierz
Opis
artykułu
Kierunki i perspektywy liturgicznego działania / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
41-49   Pobierz
Opis
artykułu
Oryginalność chrześcijaństwa według Hansa Waldenfelsa / Jacek Kędzierski.
Jacek Kędzierski
51-62   Pobierz
Opis
artykułu
Cele i zadania katechezy według J. Charytańskiego / Ryszard Kamiński.
Ryszard Kamiński
63-83   Pobierz
Opis
artykułu
Metafizyka Św. Tomasza ochroną katolickiej kultury współczesnej / Mieczysław Gogacz.
Mieczysław Gogacz
85-90   Pobierz
Opis
artykułu
Czy istnienie zła da się pogodzić z istnieniem Dobrego i Wszechmogącego Boga? / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
91-98   Pobierz
Opis
artykułu
Zło radykalne w ujęciu I. Kanta / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
99-107   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja współczesnej filozofii człowieka / Bogdan Czupryn.
Bogdan Czupryn
109-114   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja pastoralna (formy stałe) kapłanów w świetle uchwał posoborowych synodów polskich / Wojciech Góralski, Robert Bessert.
Wojciech Góralski, Robert Bessert
115-122   Pobierz
Opis
artykułu
Spis mieszkańców parafii Janówiec w 1763 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
123-138   Pobierz
Opis
artykułu
Metody nauczania katechetycznego w diecezji płockiej w okresie międzywojennym / Ryszard Czekalski.
Ryszard Czekalski
139-174   Pobierz
Opis
artykułu
Patriotyzm i religia jako wartości podstawowe w świadomości polskich maturzystów / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
175-192   Pobierz
Opis
artykułu
Model dorosłego życia w percepcji młodzieży dorastającej / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
193-220   Pobierz
Opis
artykułu
Klimat rodzinny jako korelat personalnego wymiaru religijności / Władysław Chaim.
Władysław Chaim
221-230   Pobierz
Opis
artykułu
"Mieć czy być - konsumpcjonizm jako styl życia - wyzwaniem dla Kościoła", Janusz Mariański, Kraków 1996 : [recenzja] / Leon Smyczek.
Janusz Mariański, Leon Smyczek
231-234   Pobierz
Opis
artykułu
"Filozofia kultury", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1996 : [recenzja] / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski, Stanisław Kowalczyk
235-236   Pobierz
Opis
artykułu
"Wprowadzenie do filozofii", Mieczysław A. Krąpiec, Stanisław Kamiński, Zofia J. Zdybicka, Andrzej Maryniarczyk, Piotr Jaroszyński, Lublin 1996 : [recenzja] / Bogdan Czupryn.
Stanisław Kamiński, Bogdan Czupryn, Mieczysław A. Krąpiec, Zofia J. Zdybicka, Andrzej Maryniarczyk, Piotr Jaroszyński
237-238   Pobierz
Opis
artykułu
"The First Jesuits", John W. O'Malley, Cambridge-London 1994 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, John W. O'Malley
239-244   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia de la teologiá cristiana. Vol. I: De los orígenes al Siglo XV", Evangelista Vilanova, Barcelona 1987; "Historia de la teologiá cristiana. Vol. II :Prereforma, Reformas, Contrarreforma", Evangelista Vilanova, Barcelona 1989; "Historia de la teologiá cristiana. Vol. III: Siglos XVIII, XIX y XX", Evangelista Vilanova, Barcelona 1992 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Evangelista Vilanova
245-253   Pobierz
Opis
artykułu
"Matka Boska z Guadalupe", Andrzej Franciszek Dziuba, Katowice 1995 : [recenzja] / Teresa Janicka.
Teresa Janicka, Andrzej Franciszek Dziuba
253-257   Pobierz
Opis
artykułu
"W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury", Jerzy Szymik, Katowice 1994 : [recenzja] / Krzysztof Martwicki.
Krzysztof Martwicki, Jerzy Szymik
259-260   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczno-chrześcijańska działalność prof. Alfredo Lucianiego / Jerzy Koperek.
Jerzy Koperek
261-268   Pobierz
Opis
artykułu
Wskazania dotyczące publikowania tekstów w "Studiach Płockich" / Redakcja.
269-270   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.