Studia Płockie, t. 26 (1998)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Dwudziesty szósty tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
11-13   Pobierz
Opis
artykułu
Cztery prawa duchowego życia / Adam Brzeziński.
Adam Brzeziński
15-25   Pobierz
Opis
artykułu
Judaizm / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
27-52   Pobierz
Opis
artykułu
"Dialog" Justyna a rekonstrukcja niektórych aspektów judaizmu II wieku / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
53-65   Pobierz
Opis
artykułu
Grzech przeciw Duchowi Świętemu: Mt 12,31-32 w Listach do Serapiona św. Atanazego Wielkiego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
67-74   Pobierz
Opis
artykułu
W aspekcie rozróżniania duchów - chrześcijańska ocena Hare Kriszna / Jarosław Jacek Cichocki.
Jarosław Jacek Cichocki
75-90   Pobierz
Opis
artykułu
Dyrektywy Kongregacji Wychowania Katolickiego z 19 III 1995 r. w sprawie formacji kandydatów do kapłaństwa w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
91-105   Pobierz
Opis
artykułu
Wobec osamotnienia i odosobnienia człowieka cierpiącego : refleksja antropologiczno-etyczna / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
107-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sztuka leczenia nieuleczalnie chorych / Julian Stolarczyk.
Julian Stolarczyk
119-123   Pobierz
Opis
artykułu
Dziecko - ofiara przemocy rodziców / Romuald Jaworski, Barbara Wielechowska.
Romuald Jaworski, Barbara Wielechowska
125-154   Pobierz
Opis
artykułu
"Piąte - nie zabijaj" : zjawisko maltretowania dzieci / Andrzej Gretkowski, Monika Głuszkowska.
Andrzej Gretkowski, Monika Głuszkowska
155-161   Pobierz
Opis
artykułu
Praktyki religijne a postawy godnościowe młodzieży / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
163-182   Pobierz
Opis
artykułu
Zadania duszpasterskie Kościoła w opinii maturzystów / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
183-204   Pobierz
Opis
artykułu
Klasztor kapucynów w Zakroczymiu (1756-1892) / Zofia Kratochwil.
Zofia Kratochwil
205-221   Pobierz
Opis
artykułu
Seminarium Duchowne w Płocku w czasach biskupa Jerzego Szembeka / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
223-227   Pobierz
Opis
artykułu
"Duch Święty wspiera nas w słabości naszej" : rekolekcje ekumeniczne / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
229-241   Pobierz
Opis
artykułu
"Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologicznodogmatyczne", Czesław Rychlicki, Płock 1997 : [recenzja] / Daniel Brzeziński.
Czesław Rychlicki, Daniel Brzeziński
243-245   Pobierz
Opis
artykułu
"Religia i Kościół między tradycją i ponowczesnością. Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 1997 : [recenzja] / Artur Grzesik, Paweł Grygiel.
Janusz Mariański, Artur Grzesik, Paweł Grygiel
247-256   Pobierz
Opis
artykułu
"Jus matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim", t. 1 (6-7), Warszawa 1996 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
257-259   Pobierz
Opis
artykułu
"Europa jako pojęcie filozoficzne", Rocco Buttiglione, Jarosław Merecki, tł. Józef Tarnówka, Lublin 1996 : [recenzja] / Piotr Przesmycki.
Piotr Przesmycki, Rocco Buttiglione, Jarosław Merecki, Józef Tarnówka
261-264   Pobierz
Opis
artykułu
"Dynamika wiary", Andrzej F. Dziuba, Częstochowa 1997 : [recenzja] / Władysław Wyszowadzki.
Andrzej Franciszek Dziuba, Władysław Wyszowadzki
265-267   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach.
268-271   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.