Studia Płockie, t. 27 (1999)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Dwudziesty siódmy tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
11-13   Pobierz
Opis
artykułu
Bóg-Ojciec wzorem osobowym w świetle "Katechizmu Kościoła Katolickiego" / Zbigniew Dymkowski.
Zbigniew Dymkowski
15-24   Pobierz
Opis
artykułu
Odrzucenie darów Ducha Świętego a grzech nieodpuszczalny w ujęciu św. Ireneusza / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
25-36   Pobierz
Opis
artykułu
Liturgia jako ostatni ziemski etap historii zbawienia / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
37-41   Pobierz
Opis
artykułu
Wiara i kultura / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
43-47   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijańskie rozumienie stworzenia a ekologia / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
49-59   Pobierz
Opis
artykułu
Wiara pogan w godzinie Syna Człowieczego (J 12,20-50) / Mieczysław Mikołajczak.
Mieczysław Mikołajczak
61-72   Pobierz
Opis
artykułu
Święta Edyta Stein - czyli rozum zdobyty przez krzyż / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
73-83   Pobierz
Opis
artykułu
Mężczyzna - mąż - ojciec / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
85-97   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje między religią i moralnością w opinii młodzieży / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
99-116   Pobierz
Opis
artykułu
Psychospołeczna analiza funkcjonowania religijnych grup ruchu Światło-Życie / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
117-136   Pobierz
Opis
artykułu
Skrupuły : typologia i objawy / Marek Jarosz.
Marek Jarosz
137-145   Pobierz
Opis
artykułu
Synody w historii Kościoła w Polsce : szkic do dziejów ustawodawstwa synodalnego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
147-156   Pobierz
Opis
artykułu
Regulamin prac 42 Synodu Płockiego : założenia ogólne / Janusz Filarski.
Janusz Filarski
157-171   Pobierz
Opis
artykułu
Ewolucja przepisów dotyczących wieku przyjmującego bierzmowanie i ich uzasadnianie / Zbigniew Janczewski.
Zbigniew Janczewski
173-180   Pobierz
Opis
artykułu
Ojciec Honorat Koźmiński kapucyn w klasztorze zakroczymskim (1864-1892) / Zofia Kratochwil.
Zofia Kratochwil
181-191   Pobierz
Opis
artykułu
Księgozbiór kapituły katedralnej w Płocku w XVI i XVII wieku / Waldemar Graczyk.
Waldemar Graczyk
193-200   Pobierz
Opis
artykułu
Lustracja Seminarium Duchownego w Pułtusku w 1837 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
201-219   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologia o Jezusie / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
221-228   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w 1998 roku / Waldemar Graczyk.
Waldemar Graczyk
229-233   Pobierz
Opis
artykułu
Prace magisterskie napisane w płockim Punkcie Konsultacyjnym (sekcja katolików świeckich) Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1996-1998 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
235-240   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Edukacja dorosłych - teoria i praktyka w okresie przemian" : Kazimierz Dolny, 12-13 października 1998 r. / Agnieszka Wielgus.
Agnieszka Wielgus
241-245   Pobierz
Opis
artykułu
"Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej", Janusz Mariański, Lublin 1998 : [recenzja] / Emilia Żerel.
Janusz Mariański, Emilia Żerel
247-250   Pobierz
Opis
artykułu
"Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku", Iwona Majewska-Opiełka, Warszawa 1998 : [recenzja] / Zbigniew Paweł Maciejewski.
Zbigniew Paweł Maciejewski, Iwona Majewska-Opiełka
251-257   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Księży Profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapłanów Diecezji Płockiej zatrudnionych w innych uczelniach, c.d. (1994-1998) / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
259-301   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach.
302-304   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.