Studia Płockie, t. 29 (2001)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Dwudziesty dziewiąty tom "Studiów Płockich" / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
11-14   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijańskie przesłanie eschatologiczne / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
15-50   Pobierz
Opis
artykułu
Prymat biskupa Rzymu w okresie patrystycznym : rozwój idei od Klemensa Rzymskiego do Leona Wielkiego / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
51-58   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura diecezji jako Kościoła partykularnego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
59-68   Pobierz
Opis
artykułu
W poszukiwaniu metody poprawnego wyjaśnienia natury posługi święceń / Dariusz Piskorski.
Dariusz Piskorski
69-86   Pobierz
Opis
artykułu
Ukształtowanie i wyposażenie wnętrza kościoła w odnowionym rycie rzymskim : aspekt liturgiczno-prawny / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
87-99   Pobierz
Opis
artykułu
Moralne aspekty dialogu ekumenicznego / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
101-110   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany postaw religijnych / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
111-125   Pobierz
Opis
artykułu
Islam w perspektywie współczesności / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
127-145   Pobierz
Opis
artykułu
Myśli zmysłowej części duszy i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
147-165   Pobierz
Opis
artykułu
Kontemplacja jako oczyszczenie człowieka w rozwoju duchowym / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski
167-177   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcja aorystów w Łk 1, 46-55 / Wojciech Bytner.
Wojciech Bytner
179-183   Pobierz
Opis
artykułu
Sekularyzacja jako fakt społeczny / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
185-200   Pobierz
Opis
artykułu
Etyka Dekalogu a polscy zwolennicy "programu oświeceniowego" / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński
201-211   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura chrześcijańska szczególnym miejscem rozwoju właściwej człowiekowi wolności / Bogdan Czupryn.
Bogdan Czupryn
213-224   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów parafii św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą (1909-1999) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
225-238   Pobierz
Opis
artykułu
Patrocinia św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w diecezji płockiej, chełmińskiej, sambijskiej, pomezańskiej i warmińskiej w granicach do XIX wieku / Waldemar Graczyk.
Waldemar Graczyk
235-253   Pobierz
Opis
artykułu
Podróż papieża Wigiliusza do Konstantynopola w latach 545-547 / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
255-262   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła pałacowa Karola Wielkiego - intelektualna wiosna średniowiecznej filozofii / Jacek Grzybowski.
Jacek Grzybowski
263-276   Pobierz
Opis
artykułu
Wymaluj obraz..., czyli rocznicowe impresje / Mieczysław Ochtyra.
Mieczysław Ochtyra
277-287   Pobierz
Opis
artykułu
"Nikolaus Brücher. Człowiek ciszy", Jean Malget, Płock 2000 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Jean Malget
289-295   Pobierz
Opis
artykułu
"Tajemnica Jezusa", Henryk Seweryniak, Warszawa 2001 : [recenzja] / Leszek Misiarczyk.
Henryk Seweryniak, Leszek Misiarczyk
297-302   Pobierz
Opis
artykułu
"Grzech przeciw Duchowi Świętemu w tradycji patrystycznej", Waldemar Turek, Kraków 2000 : [recenzja] / Leszek Misiarczyk.
Waldemar Turek, Leszek Misiarczyk
303-306   Pobierz
Opis
artykułu
Prace dyplomowe i magisterskie alumnów Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1983-2000 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
307-330   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
331-333   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.