Studia Płockie, t. 36 (2008)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXVI tom "Studiów Płockich" / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Męczeńska śmierć abpa A. J. Nowowiejskiego w świetle najnowszych badań nad męczeństwem wczesnochrześcijańskim / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
13-21   Pobierz
Opis
artykułu
"Maior caritas, minor timor" : miłość i lęk w Homilii 9 Augustyna do Pierwszego Listu św. Jana Apostoła / Waldemar Jan Turek.
Waldemar Jan Turek
23-32   Pobierz
Opis
artykułu
Cechy duchowości Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Adam Matyszewski.
Adam Matyszewski
33-49   Pobierz
Opis
artykułu
Modlitwa w życiu duchowym i nauczaniu Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Roman Mosakowski.
Roman Mosakowski
51-67   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja roku kościelnego w nauczaniu Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
69-77   Pobierz
Opis
artykułu
Elementy duchowości liturgicznej we "Mszy świętej" Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Adam Matyszewski.
Adam Matyszewski
79-95   Pobierz
Opis
artykułu
Życie eucharystyczne pasterską troską Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Jan Decyk.
Jan Decyk
97-111   Pobierz
Opis
artykułu
Kongresy i dni eucharystyczne w diecezji płockiej w latach posługi pasterskiej Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
113-133   Pobierz
Opis
artykułu
Sens spowiedzi i obowiązki szafarza w świetle nauczania arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Roman Mosakowski.
Roman Mosakowski
135-144   Pobierz
Opis
artykułu
Złoty jubileusz kapłaństwa arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1931) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
145-154   Pobierz
Opis
artykułu
Obecność biskupa A. J. Nowowiejskiego w mieście i diecezji / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
155-160   Pobierz
Opis
artykułu
Czas miasta - czas człowieka : próba refleksji nad monografią Płocka abpa A. J. Nowowiejskiego / Elżbieta Grzybowska.
Elżbieta Grzybowska
161-175   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność naukowa biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska
177-186   Pobierz
Opis
artykułu
Fragmenty korespondencji Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
187-195   Pobierz
Opis
artykułu
"Byłem sternikiem łodzi, którą płynął arcybiskup" : wywiad z ks. kanonikiem Marianem Olkowskim, w przeddzień 65. rocznicy jego święceń, czyli historia życia najstarszego kapłana diecezji płockiej, pamiętającego abpa A. J. Nowowiejskiego ze swoich czasów seminaryjnych / Adam Matyszewski
Marian Olkowski, Adam Matyszewski
197-208   Pobierz
Opis
artykułu
"Miałem wydostać biskupów ze Słupna" : wywiad z Panem Lechem Mossakowskim, członkiem rodziny arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego / Adam Matyszewski.
Adam Matyszewski, Lech Mossakowski
209-213   Pobierz
Opis
artykułu
Świadectwa o aresztowaniu księdza abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i księdza bpa Leona Wetmańskiego / Honorata Kwiatkowska.
Honorata Kwiatkowska
215-217   Pobierz
Opis
artykułu
List do Błogosławionego Antoniego Juliana / Adam Matyszewski.
Adam Matyszewski
219-223   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
225-252   Pobierz
Opis
artykułu
"Salus animarum suprema lex" : w 25. rocznicę promulgowania przez Jana Pawła II Kodeksu Prawa Kanonicznego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
253-264   Pobierz
Opis
artykułu
Bogdan Jański w poszukiwaniu prawdy / Józef Kraszewski.
Józef Kraszewski
265-272   Pobierz
Opis
artykułu
Bogdan Jański i system odnowy religijno-moralnej emigracji polskiej po roku 1831 / Józef Kraszewski.
Józef Kraszewski
273-283   Pobierz
Opis
artykułu
Racjonalizm oświeceniowy zabobonem / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
285-294   Pobierz
Opis
artykułu
"Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947", Michał Marian Grzybowski, Płock 2007 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Michał Marian Grzybowski
295-298   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
299-301   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.