Studia Płockie, t. 37 (2009)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXVII tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
11-14   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesna debata na temat obecności w listach protopawłowych idei preegzystencji Jezusa Chrystusa / Dariusz Piskorski.
Dariusz Piskorski
15-25   Pobierz
Opis
artykułu
Wiara w boskość Jezusa w świetle tytułów chrystologicznych występujących w listach protopawłowych / Dariusz Piskorski.
Dariusz Piskorski
27-43   Pobierz
Opis
artykułu
Eschatologiczna myśl św. Pawła Apostoła inspiracją dla posoborowej liturgii pogrzebu / Jan Decyk.
Jan Decyk
45-56   Pobierz
Opis
artykułu
Żyć w Chrystusie : etyka Pawłowa / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
57-66   Pobierz
Opis
artykułu
Św. Paweł i "Corpus paulinum" w "Itinerarium spirituale" Św. Augustyna / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
67-79   Pobierz
Opis
artykułu
Św. Paweł jako filozof w "Między heroizmem a bestialstwem" ks. Konstantego Michalskiego / Elżbieta Grzybowska.
Elżbieta Grzybowska
81-90   Pobierz
Opis
artykułu
Geografia zbawienia / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
91-106   Pobierz
Opis
artykułu
Misterium przebaczenia i pojednania w celebracji Eucharystii / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
107-124   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualność aretologii Arystotelesa / Bogdan Czupryn.
Bogdan Czupryn
125-134   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura i metafizyka : tomistyczne inspiracje filozofii Jacquesa Maritaina / Jacek Grzybowski.
Jacek Grzybowski
135-145   Pobierz
Opis
artykułu
Spostrzeganie seksualności i życia rodzinnego przez młodzież o różnym typie religijności / Romuald Jaworski, Urszula Ziemak.
Romuald Jaworski, Urszula Ziemak
147-172   Pobierz
Opis
artykułu
Tata - magiczne słowo / Agnieszka Wielgus.
Agnieszka Wielgus
173-180   Pobierz
Opis
artykułu
Udział sędziego w wykonywaniu władzy sądowniczej Kościoła w świetle przemówień papieża Pawła VI do Roty Rzymskiej / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
181-190   Pobierz
Opis
artykułu
"Niewidzialna religia" w badaniach socjologicznych" / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
191-209   Pobierz
Opis
artykułu
Fenomen pielgrzymowania Jana Pawła II / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
211-215   Pobierz
Opis
artykułu
Chętnie poszedłbym na dalsze studia / Tadeusz Rutowski, Ireneusz Mroczkowski, Piotr Wilkowski.
Tadeusz Rutowski, Ireneusz Mroczkowski, Piotr Wilkowski
217-235   Pobierz
Opis
artykułu
"Bóg czy sacrum?", Zofia J. Zdybicka, Lublin 2007 : [recenzja] / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski, Zofia Józefa Zdybicka
237-240   Pobierz
Opis
artykułu
"La legge naturale nella dottrina della Chiesa", Zenon Grocholewski, Roma 2008 : [recenzja] / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki, Zenon Grocholewski
241-243   Pobierz
Opis
artykułu
"Angela, Giuliana, Margherita. Tre mistiche medievali", R. Fusco, Milano 2008 : [recenzja] / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki, R. Fusco
245-246   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz innych kapłanów Diecezji Płockiej, c. d. (2004-2008) / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
247-319   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
321-323   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.