Studia Płockie, t. 33 (2005)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXIII tom "Studiów Płockich" / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
11-13   Pobierz
Opis
artykułu
Niepokalana w zwierciadle chrześcijańskiej literatury apokryficznej na przykładzie Protoewangelii Jakuba / Tomasz Lewicki.
Tomasz Lewicki
15-21   Pobierz
Opis
artykułu
Niepokalane Poczęcie : od prawdy wiary do definicji dogmatycznej / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
23-31   Pobierz
Opis
artykułu
"...Pozostać wierny twojej niedocieczonej intencji..." : życie pięknego dogmatu / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
33-40   Pobierz
Opis
artykułu
Kompendium katolickiej nauki społecznej : patrystyczne aspekty pojęcia pracy ludzkiej / Waldemar Jan Turek.
Waldemar Jan Turek
41-50   Pobierz
Opis
artykułu
Pokusy w życiu chrześcijanina według "Enarrationes in Psalmos" św. Augustyna / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski
51-69   Pobierz
Opis
artykułu
Droga zjednoczenia z Bogiem w świetle "Wiedzy Krzyża" Edyty Stein / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński
71-80   Pobierz
Opis
artykułu
Hinduizm / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
81-105   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka celowości w publikacjach księdza profesora Kazimierza Kłósaka / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
107-116   Pobierz
Opis
artykułu
Fenomenologia wolności religijnej / Andrzej Kobyliński, Tomasz Kalinowski.
Andrzej Kobyliński, Tomasz Kalinowski
117-130   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania moralne w Zjednoczonej Europie / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
131-139   Pobierz
Opis
artykułu
Kondycja moralna polskiej rodziny / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
141-159   Pobierz
Opis
artykułu
Kwestia AIDS na tle innych problemów społecznych w Polsce w opiniach młodzieży / Mirosław Milewski.
Mirosław MIlewski
161-172   Pobierz
Opis
artykułu
Konsekracje i sukcesja apostolska ordynariuszy oraz sufraganów płockich w XIX i XX stuleciu (1805-1999) / Krzysztof Rafał Prokop.
Krzysztof Rafał Prokop
173-210   Pobierz
Opis
artykułu
Mistrzowie i nauczyciele : wspomnienia o Profesorach Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku z lat 1955-1961 / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
211-223   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka historii diecezji płockiej na łamach "Niedzieli Płockiej" / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
225-244   Pobierz
Opis
artykułu
Muzyka kościelna w myśli i posłudze pasterskiej błogosławionego Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Andrzej Leleń.
Andrzej Leleń
245-254   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac magisterskich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w roku akademickim 2002/2003 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
255-258   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac zawodowych licencjackich napisanych w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (sekcja katolików świeckich) i obronionych na Wydziale Teologicznym UKSW w roku akademickim 2002/2003 / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
259-261   Pobierz
Opis
artykułu
"Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba sentezy socjologicznej", Janusz Mariański, Kraków 2004 : [recenzja] / Małgorzata Jedynak.
Janusz Mariański, Małgorzata Jedynak
263-266   Pobierz
Opis
artykułu
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] / Cyprian Rogowski.
Janusz Mariański, Cyprian Rogowski
267-271   Pobierz
Opis
artykułu
"Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?", Jürgen Habermas, Warszawa 2003 : [recenzja] / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński, Jürgen Habermas
273-276   Pobierz
Opis
artykułu
">>Fides et ratio<<. Tekst i komentarze", Jan Paweł II, Lublin 2003 : [recenzja] / Michał Wyrostkiewicz.
, Michał Wyrostkiewicz
277-278   Pobierz
Opis
artykułu
"Fenotyp rozszerzony: dalekosiężny gen", Richard Dawkins, Warszawa 2003 : [recenzja] / Michał Wyrostkiewicz.
Michał Wyrostkiewicz, Richard Dawkins
279-281   Pobierz
Opis
artykułu
"Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Labiryntem świata z wiarą i wątpliwościami", Tomáś Halík, Kraków 2004 : [recenzja] / Bartosz Leszkiewicz.
Bartosz Leszkiewicz, Tomáś Halík
283-286   Pobierz
Opis
artykułu
"Siedem filarów dobrego życia", Mitch Finley, Kraków 2004 : [recenzja] / Dariusz Nowotka.
Dariusz Nowotka, Mitch Finley
287-293   Pobierz
Opis
artykułu
"Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki", Milena Kindziuk, Częstochowa 2004 : [recenzja] / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński, Milena Kindziuk
295-300   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
301-303   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.