Studia Płockie, t. 35 (2007)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
XXXV tom "Studiów Płockich" / I. Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
11-14   Pobierz
Opis
artykułu
Janowy opis Pasji w kontekście chrystologii Czwartej Ewangelii / Tomasz Lewicki, Agnieszka Kierzkowska.
Tomasz Lewicki, Agnieszka Kierzkowska
15-34   Pobierz
Opis
artykułu
"Niewiasto, oto Syn Twój... Oto Matka Twoja" (J 19,26) : słowa z Krzyża odczytane dzisiaj / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
35-42   Pobierz
Opis
artykułu
"Sine caritate nihil tibi prodest" : aktualność duchowa przesłania Homilii 5 Augustyna na Pierwszy List św. Jana / Waldemar Jan Turek.
Waldemar Jan Turek
43-51   Pobierz
Opis
artykułu
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej : tradycje i współczesność / Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
53-59   Pobierz
Opis
artykułu
Myśli namiętne w pismach Diadocha z Fotyki / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
61-71   Pobierz
Opis
artykułu
Źródło świętości życia ludzkiego w świetle encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae" / Renata Kreczmańska.
Renata Kreczmańska
73-90   Pobierz
Opis
artykułu
W sieci New Age - bioenergoterapia a uzdrowienia chrześcijańskie / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski
91-111   Pobierz
Opis
artykułu
Inicjatywa Boga w "mysterium reconciliationis" na przykładzie wybranych tekstów kaznodziejskich / Marian Wróblewski.
Marian Wróblewski
113-128   Pobierz
Opis
artykułu
"Parametr" wewnętrzny jako miara rozwoju ludzkiego w świetle encykliki Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis" / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński
129-135   Pobierz
Opis
artykułu
Tomaszowa interpretacja prawa naturalnego / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
137-150   Pobierz
Opis
artykułu
O. Jacek Woroniecki OP - prekursor myśli tomistycznej w Polsce / Jacek Grzybowski.
Jacek Grzybowski
151-158   Pobierz
Opis
artykułu
Odpowiedzialność w świetle filozofii : konieczne warunki uzasadnionego nagradzania lub karania / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
159-170   Pobierz
Opis
artykułu
"Miasto na górze" : filozofia kultury w ujęciu J. S. Pasierba / Elżbieta Grzybowska.
Elżbieta Grzybowska
171-183   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie konfliktów w kształtowaniu tożsamości człowieka / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
185-206   Pobierz
Opis
artykułu
Testament ks. Pawła Głogowskiego (1502-1580) - dziekana Kapituły Katedralnej Płockiej / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
207-228   Pobierz
Opis
artykułu
Mecenat biskupów płockich epoki renesansu / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
229-240   Pobierz
Opis
artykułu
Skład osobowy Kapituły Katedralnej Płockiej w okresie rządów diecezją biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego (1946-1961) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
241-256   Pobierz
Opis
artykułu
Relikwie w Archidiakonacie Płockim Diecezji Płockiej w czasach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego (1773-1785) / Dariusz Majewski.
Dariusz Majewski
257-264   Pobierz
Opis
artykułu
Stan Diecezji Płockiej na podstawie raportu biskupa Adama Prażmowskiego z 1818 roku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
265-274   Pobierz
Opis
artykułu
"Gąbińskie Wiadomości Parafialne" jako źródło do dziejów parafii i miasta z lat 1932-1934 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
275-298   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie kapele muzyczne średniowiecza i renesansu / Piotr Wiśniewski.
Piotr Wiśniewski
299-310   Pobierz
Opis
artykułu
II Sesja Naukowa dla Organistów i Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej (Płock, 19 maja 2007 r.) / Piotr Wiśniewski.
Piotr Wiśniewski
311-312   Pobierz
Opis
artykułu
"Jak żyć łaską. Płodność Boża w czynach ludzkich", Wojciech Giertych, Kraków 2006 : [recenzja] / Waldemar Turek.
Waldemar Turek, Wojciech Giertych
313-315   Pobierz
Opis
artykułu
"Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu", Leszek Misiarczyk, Tyniec-Kraków 2007 : [recenzja] / Waldemar Jan Turek.
Leszek Misiarczyk, Waldemar Jan Turek
317-319   Pobierz
Opis
artykułu
"Skażenie spirytyzmem. Działanie Złego podczas seansów spirytystycznych", F. Bamonte, Kraków-Ząbki 2005 : [recenzja] / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski, F. Bamonte
321-329   Pobierz
Opis
artykułu
"Etica, religione e satato liberale", Joseph Ratzinger, Jürgen Habermas, Brescia 2005 : [recenzja] / Andrzej Kobyliński.
Andrzej Kobyliński, Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger
331-334   Pobierz
Opis
artykułu
"Miłość chodzi po Woodstocku", Rafał Jarosiewicz, Kraków 2007 : [recenzja] / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński, Rafał Jarosiewicz
335-336   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach / oprac. Daniel Brzeziński.
Daniel Brzeziński
337-339   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.