Studia Płockie, t. 7 (1979)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
W piętnastolecie rządów biskupa Bogdana Sikorskiego w diecezji płockiej (1964-1979) / Janusz Śniegocki.
Janusz Śniegocki
7-27   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność administracyjno-prawna biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego (1964-1978; zarys) / Franciszek Kacprzycki.
Franciszek Kacprzycki
29-39   Pobierz
Opis
artykułu
Piętnastoletnia działalność pastoralno-katechetyczna biskupa Bogdana Sikorskiego w diecezji płockiej (1964-1979) / Wacław Gapiński.
Wacław Gapiński
41-86   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów budownictwa sakralnego i kościelnego w diecezji płockiej w latach 1939-1979 / Romuald Rudziński.
Romuald Rudziński
87-112   Pobierz
Opis
artykułu
Studia specjalistyczne księży diecezji płockiej po drugiej wojnie światowej / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
113-128   Pobierz
Opis
artykułu
Peregrynacyjne spotkanie kościoła płockiego z Matką Bożą: historia, owoce (30.XI.1975-6.XI.1976) / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
129-141   Pobierz
Opis
artykułu
Obsadzanie prałatur i kanonii w kapitule katedralnej w Płocku do końca XVI w. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
142-173   Pobierz
Opis
artykułu
Ustawodawstwo synodalne diecezji płockiej : stan badań oraz postulaty badawcze / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
174-186   Pobierz
Opis
artykułu
Recepcja ksiąg liturgicznych soboru trydenckiego w archidiakonacie dobrzyńskim w latach 1597-1609 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
187-203   Pobierz
Opis
artykułu
Stan diecezji płockiej na podstawie relacji "Ad limina" biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 1910 r. / Michał Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
205-225   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność artystyczna alumnów płockiego Seminarium Duchownego (1924-1977) / Janusz Śniegocki.
Janusz Śniegocki
227-267   Pobierz
Opis
artykułu
Chrystologiczna natura kapłaństwa ministerialnego / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
269-288   Pobierz
Opis
artykułu
Kapłani we wspólnocie Kościoła partykularnego / Władysław Krawczyk.
Władysław Krawczyk
289-318   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad genezą "Benedictus" (Łk 1, 68-79) / Andrzej Suski.
Andrzej Suski
319-328   Pobierz
Opis
artykułu
Socjologiczne badania nad religijnością wiejską w Polsce / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
329-356   Pobierz
Opis
artykułu
Ewolucjonizm czy kreacjonizm? / Zdzisław Konarzewski.
Zdzisław Konarzewski
357-363   Pobierz
Opis
artykułu
"Tajemnice istnienia (od istnienia świata do istnienia Boga)", Tadeusz Rutowski, Płock 1978 : [recenzja] / Stanisław Kowalczyk.
Tadeusz Rutowski, Stanisław Kowalczyk
365-368   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.