Studia Płockie, t. 8 (1980)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Ochrona wolności człowieka poprzez autorytet / Seweryn Rosik.
Seweryn Rosik
9-18   Pobierz
Opis
artykułu
Służebny charakter autorytetu wobec wolnych decyzji moralnych / Seweryn Rosik.
Seweryn Rosik
19-27   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka sakramentów świętych w rozporządzeniu synodalnym biskupa płockiego Piotra Dunin Wolskiego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
29-41   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła poznania prawa partykularnego diecezji płockiej / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
43-59   Pobierz
Opis
artykułu
Dziekan we wspólnocie dekanalnej / Władysław Krawczyk.
Władysław Krawczyk
61-75   Pobierz
Opis
artykułu
Podstawy sprawiedliwości administracyjnej w Kościele po Soborze Watykańskim II / Józef Krukowski.
Józef Krukowski
77-90   Pobierz
Opis
artykułu
Obrzędy chrztu w niebezpieczeństwie śmierci / Marian Pastuszko.
Marian Pastuszko
91-106   Pobierz
Opis
artykułu
Przeszkoda mixtae religionis w prawie bizantyjskim w świetle kan. 72 synodu w Trullo (691) / Edmund Przekop.
Edmund Przekop
107-121   Pobierz
Opis
artykułu
Eksterminacja duchowieństwa katolickiego Ziemi Dobrzyńskiej (b. powiaty rypiński i lipnowski) w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945) / Mirosław R. Krajewski.
Mirosław R. Krajewski
123-152   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura demograficzna parafii św. Trójcy w Rypinie w latach niewoli narodowej (1793-1918) / Jerzy Leszek Tyc.
Jerzy Leszek Tyc
153-167   Pobierz
Opis
artykułu
Próba nawrócenia Melanchtona przez biskupa Andrzeja Krzyckiego / Roman Nir.
Roman Nir
169-177   Pobierz
Opis
artykułu
Stan obiektów kultowych i ich adaptacja do wymogów reformy trydenckiej w archidiakonacie dobrzyńskim w latach 1597-1609 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
179-213   Pobierz
Opis
artykułu
Badania nad prowincją Królestwa Polskiego w historiografii powstania listopadowego w latach 1918-1975 oraz dezyderaty badawcze / Jan Skarbek.
Jan Skarbek
215-225   Pobierz
Opis
artykułu
Nieudana próba powstania siedleckiego w 1846 r. / Jan Ziółek.
Jan Ziółek
227-230   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z Mariówki : zarys dziejów / Maria Wójcik.
Maria Wójcik
231-238   Pobierz
Opis
artykułu
Religijne poznanie Boga w poglądach polskich filozofów powojennego trzydziestolecia / Halina I. Szumił.
Halina I. Szumił
239-261   Pobierz
Opis
artykułu
Religia a kultura / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
263-277   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura wykształcenia a dynamika i kierunki przemian religijności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
279-308   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Seminarium Duchownego w Płocku / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański
309-351   Pobierz
Opis
artykułu
Wypisy źródłowe do dziejów szkolnictwa elementarnego w powiecie mławskim i płockim z wizytacji A. M. Prażmowskiego w 1817 r. / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
353-383   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.