Studia Płockie, t. 9 (1981)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Ksiądz profesor dr Piotr Szefler 1909-1974 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
7-12   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Jakub Wujek jako tłumacz Ewangelii świętego Marka na podstawie przekładu z 1593 r. / Konrad Gąsiorowski.
Konrad Gąsiorowski
13-19   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja słowa w hermeneutycznym ujęciu Paula Ricoeura / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
21-32   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja człowieka w ujęciu Stanisława Przybyszewskiego / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
33-46   Pobierz
Opis
artykułu
Pojęcie ideału etycznego według Władysława Biegańskiego / Bogusław Skowroński.
Bogusław Skowroński
47-72   Pobierz
Opis
artykułu
Stanowisko biskupa Andrzeja Krzyckiego wobec luteranizmu / Roman Nir.
Roman Nir
73-85   Pobierz
Opis
artykułu
Pochodzenie i początki kariery politycznej Piotra Dunin Wolskiego / Stanisław Kosiński.
Stanisław Kosiński
87-100   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów kultu św. Zygmunta w diecezji płockiej w okresie przedtrydenckim / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
101-121   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół Matki Bożej i Kolegium Mansjonarzy w Sierpcu w latach 1483-1625 / Romuald Stanisław Jaworski.
Romuald Stanisław Jaworski
123-154   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoły parafialne w archidiakonacie włocławskim w drugiej połowie XVI i pierwszej XVII wieku / Stanisław K. Olczak.
Stanisław K. Olczak
155-162   Pobierz
Opis
artykułu
Rozporządzenie Michała Nowodworskiego biskupa płockiego do dziekanów oraz nowe przepisy odbywania wizytacji dziekańskich / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
163-167   Pobierz
Opis
artykułu
Synod diecezjalny płocki z 1589 roku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
169-202   Pobierz
Opis
artykułu
Niezdolność do wypełnienia obowiązków małżeńskich jako tytuł nieważności małżeństwa / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
203-221   Pobierz
Opis
artykułu
Proboszcz pasterzem wspólnoty parafialnej / Władysław Krawczyk.
Władysław Krawczyk
223-242   Pobierz
Opis
artykułu
Późnogotycki pastorał biskupa Andrzeja Krzyckiego w skarbcu katedry w Płocku / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński
243-276   Pobierz
Opis
artykułu
Zróżnicowania pokoleniowe religijności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
277-315   Pobierz
Opis
artykułu
"Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1979 : [recenzja] / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski, Stanisław Kowalczyk
317-321   Pobierz
Opis
artykułu
"Einführung in den pastoralen Beruf. Ein Arbeitsbuch", Paul Michael Zulehner, München 1977 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Paul Michael Zulehner
323-325   Pobierz
Opis
artykułu
"Kościół - prawo - zbawienie", Remigiusz Sobański, Katowice 1979 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Remigiusz Sobański
327-333   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.