Studia Płockie, t. 11 (1983)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Słowo wstępne / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
7-11   Pobierz
Opis
artykułu
Tajemnica jedności Kościoła w świetle Ef 2, 11-22 / Andrzej Suski.
Andrzej Suski
13-38   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół widzialnym sakramentem zbawczej jedności / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
39-54   Pobierz
Opis
artykułu
Chrystologia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w jego programie zjednoczenia chrześcijaństwa w XVI w. / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
55-80   Pobierz
Opis
artykułu
Pojęcia jedności i świętości Kościoła w Konstytucji "Lumen Gentium" / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
81-98   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja świętości i jedności kapłańskiej w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II / Stanisław Bońkowski.
Stanisław Bońkowski
99-127   Pobierz
Opis
artykułu
Rola posługi słowa w budowaniu Kościoła / Janusz Śniegocki.
Janusz Śniegocki
129-155   Pobierz
Opis
artykułu
Eucharystia sakramentem jedności Kościoła : aspekt liturgiczno-pastoralny / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
157-173   Pobierz
Opis
artykułu
Rola katechezy w kształtowaniu wspólnoty parafialnej / Kazimierz Piwowarski.
Kazimierz Piwowarski
175-187   Pobierz
Opis
artykułu
Misja nauczania w Kościele w perspektywie odnowionego prawa kanonicznego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
189-209   Pobierz
Opis
artykułu
Wymogi Kościoła wobec kandydatów do święceń w świetle zmodyfikowanego projektu nowego prawa / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
211-228   Pobierz
Opis
artykułu
Próba potrydenckiej odnowy Kościoła płockiego na synodzie z 1586 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
229-255   Pobierz
Opis
artykułu
Postawa Wincentego Chościak-Popiela, biskupa płockiego, wobec kasaty klasztorów z 1864 r. w jego diecezji / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
257-272   Pobierz
Opis
artykułu
Problem identyfikacji z Kościołem w świetle socjologii religii / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
273-308   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.