Studia Płockie, t. 12 (1984)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Choroba i sakrament namaszczenia chorych : refleksje pastoralne / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
9-21   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja misyjna w seminariach duchownych / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
23-33   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka celów małżeństwa w propozycjach zgłoszonych na Sobór Watykański II / Ryszard Sztychmiller.
Ryszard Sztychmiller
35-85   Pobierz
Opis
artykułu
Czy zasada tzw. "ekonomii" wejdzie do kodeksu prawa dla katolickich kościołów wschodnich? / Edmund Przekop.
Edmund Przekop
87-97   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Miłosierdzia Szkolnego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej w latach 1820-1830 / Marian Skoczeń.
Marian Skoczeń
99-107   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma organizacji dekanalnej w diecezji płockiej za bpa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego w 1693 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
109-120   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości religijne w świadomości ludności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
121-146   Pobierz
Opis
artykułu
Socjologiczne badania nad religijnością wiejską we Francji (1945-1975) / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
147-159   Pobierz
Opis
artykułu
Zwyczaje i obrzędy adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Drobin / Andrzej Rojewski, Stanisław Dziekan.
Andrzej Rojewski, Stanisław Dziekan
161-204   Pobierz
Opis
artykułu
Bóstwo najwyższe w religiach politeistycznych Afryki Zachodniej / Jerzy Kaźmierczak.
Jerzy Kaźmierczak
205-214   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijańska psychoterapia / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
215-226   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz mgr Kazimierz Andrzej Starościński, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (1899-1959) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
227-233   Pobierz
Opis
artykułu
O. Michał Stolarczyk CP (1916-1981) - człowiek, zakonnik i kapłan / Jerzy Józef Kopeć.
Jerzy Józef Kopeć
235-240   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia ks. Jana Piotrowskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
241-277   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka w ostatnim pięcioleciu : pogadanka wygłoszona w Radio Watykan w październiku 1982 r. / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
279-281   Pobierz
Opis
artykułu
Błogosławieństwo z watykańskiego wzgórza : słowo biskupie po powrocie z Rzymu / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
283-286   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie wygłoszone w katedrze płockiej w czasie uroczystości poświęcenia Drzwi Płockich 28 lutego 1982 r. / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
287-289   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie wygłoszone w refektarzu seminaryjnym 28 lutego 1982 r. : w dniu poświęcenia Drzwi Płockich / Bogdan Sikorski.
Bogdan Sikorski
291-292   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z konferencji teologicznych duchowieństwa diecezji płockiej od 1971 r. do 1982 r. / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
293-301   Pobierz
Opis
artykułu
Prace dyplomowe studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w latach 1971-1982 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
303-309   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego w Płocku z lat 1972-1982 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
311-314   Pobierz
Opis
artykułu
"Bauer und Gesellschaft. Das Leben im industriestadtnahen Dorf", Alfred Pretzler, Judenburg 1979 : [recenzja] / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Alfred Pretzler
315-318   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.