Studia Płockie, t. 13 (1985)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Nawrócenie - powrót do Boga w pierwotnym Kościele / Franciszek Jóźwiak.
Franciszek Jóźwiak
9-16   Pobierz
Opis
artykułu
Pielgrzymka i metanoia : refleksje teologiczno-duszpasterskie / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
17-23   Pobierz
Opis
artykułu
Postawa pokuty i jej formowanie / Zbigniew Wit.
Zbigniew Wit
24-37   Pobierz
Opis
artykułu
Z etosu Nowego Testamentu / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
38-51   Pobierz
Opis
artykułu
Uwalnianie od kar w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
52-59   Pobierz
Opis
artykułu
Jedność Kościoła i narodu w dążeniu do niepodległości / Jan Ziółek.
Jan Ziółek
60-71   Pobierz
Opis
artykułu
Losy seminariów duchownych i wydziałów teologicznych w latach okupacji hitlerowskiej w Polsce / Jan Ziółek.
Jan Ziółek
72-90   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezjanie płoccy w poznańskich księgach święceń z przełomu XVI i XVII stulecia / Stanisław K. Olczak.
Stanisław K. Olczak
91-112   Pobierz
Opis
artykułu
Z przeszłości synodalnej diecezji płockiej / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
113-131   Pobierz
Opis
artykułu
Kanonicy płoccy w świetle zeznań na procesie polsko-krzyżackim w Warszawie w 1339 r. / Andrzej Radzimiński.
Andrzej Radzimiński
132-148   Pobierz
Opis
artykułu
Sanktuarium Matki Boskiej w Skępem : referat wygłoszony 26 VI 1984 r. na zebraniu księży w Skępem / Hieronim Eug. Wyczański.
Hieronim Eug. Wyczański
149-161   Pobierz
Opis
artykułu
Szreńsk w 600-lecie nadania praw miejskich 1383-1983 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
162-169   Pobierz
Opis
artykułu
Duszpasterska formacja duchowieństwa diecezji płockiej w świetle zaleceń Soboru Watykańskiego II (1972-1984) / Czesław Rychlicki.
Czesław Rychlicki
170-175   Pobierz
Opis
artykułu
Siostry Misjonarki Św. Rodziny w Ratowie w latach 1925-1975 / Edmunda Kobylińska.
Edmunda Kobylińska
176-183   Pobierz
Opis
artykułu
Filozoficzno-teologiczne poglądy Pawła Włodkowica : na podstawie pism "Saevientibus" i "Opinio Ostiensis" / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
184-194   Pobierz
Opis
artykułu
Kartezjusza racjonalistyczno-funkcjonalna koncepcja Boga / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
195-209   Pobierz
Opis
artykułu
Dojazdy do pracy a dynamika przemian religijności wiejskiej : dokument z lat siedemdziesiątych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
210-238   Pobierz
Opis
artykułu
Śp. ks. dr Konrad Zbigniew Gąsiorowski profesor Pisma Świętego w Seminarium Duchownym w Płocku (30 I 1914 - 21 XI 1982) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
239-248   Pobierz
Opis
artykułu
Fragmenty zachowanej korespondencji arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego do rodziny z lat 1939-1941 / Michał Marian Grzybowskii.
Michał Marian Grzybowski
249-261   Pobierz
Opis
artykułu
Katolickie kaplice dworski oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku [c.d.] : materiały źródłowe z wizytacji kościelnych / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
262-293   Pobierz
Opis
artykułu
Zawartość 11 tomów rocznika "Studia Płockie" (1973-1983) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
294-302   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji Zespołu Osobowego Pracowników Seminarium Duchownego w Płocku (1979-1983) [c.d.] / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański
303-325   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.