Studia Płockie, t. 14 (1986)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Rehabilitacja cnót teologicznych / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
9-22   Pobierz
Opis
artykułu
Argumentacja biblijna w encyklice "Laborem exercens" / Roman Krawczyk.
Roman Krawczyk
23-32   Pobierz
Opis
artykułu
Podstawy przygotowania świeckich do apostolstwa we współczesnym Kościele : rys pedagogiczno-pastoralny / Zbigniew Narecki.
Zbigniew Narecki
33-53   Pobierz
Opis
artykułu
Struktury synodalne i kolegialne w Kościele partykularnym według KPK Jana Pawła II / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
54-68   Pobierz
Opis
artykułu
Refleksje nad kan. 1095 nowego KPK / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
69-74   Pobierz
Opis
artykułu
Małżeństwa katolików łacińskich z niekatolikami w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
75-86   Pobierz
Opis
artykułu
Strefy urbanizacji a dynamika i kierunki przemian religijności wiejskiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
87-119   Pobierz
Opis
artykułu
Badania socjologiczne nad religijnością na Węgrzech / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
120-143   Pobierz
Opis
artykułu
Prepozyci kapituły katedralnej w Płocku w XIV wieku / Andrzej Radzimiński.
Andrzej Radzimiński
144-158   Pobierz
Opis
artykułu
Diecezja płocka i jej synody w okresie potrydenckim : szkic do badań nad recepcją soboru trydenckiego w świetle ustawodawstwa synodów diecezjalnych / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
159-186   Pobierz
Opis
artykułu
Obowiązki dziekanów w diecezji płockiej w świetle nominacji dziekańskich za bpa Ludwika Bartłomieja Załuskiego (1699-1721) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
187-191   Pobierz
Opis
artykułu
Ustawodawstwo biskupa płockiego Michała Nowodworskiego (1889-1896) / Wojciech Góralski, Jan Kurantowicz.
Wojciech Góralski, Jan Kurantowicz
192-210   Pobierz
Opis
artykułu
Rekolekcje kapłańskie w diecezji płockiej w latach 1905-1939 / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
211-218   Pobierz
Opis
artykułu
Egzaminy wikariuszowskie w diecezji płockiej w latach 1917-1972 / Wojciech Góralski, Janusz Zdunkiewicz.
Wojciech Góralski, Janusz Zdunkiewicz
219-231   Pobierz
Opis
artykułu
Czterdzieści lat duszpasterstwa w kościele św. Dominika w Płocku (1945-1985) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
232-236   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich i istnienia parafii Sochocin (1385-1985) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
237-252   Pobierz
Opis
artykułu
Ludowa rzeźba sakralna w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński
253-264   Pobierz
Opis
artykułu
Walka z alkoholizmem w diecezji płockiej w XIX wieku / Jan Ziółek.
Jan Ziółek
265-270   Pobierz
Opis
artykułu
Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku [c.d.] : materiały źródłowe z wizytacji kościelnych / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
271-307   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz prałat mgr Stanisław Tenderenda 1898-1984 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
308-315   Pobierz
Opis
artykułu
"Drogi ku Bogu", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski, Stanisław Kowalczyk
316-322   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.