Studia Płockie, t. 18 (1990)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Posługa celebransa w mszalnym zgromadzeniu liturgicznym / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
11-24   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce i rola kobiety w Kościele / Ireneusz Mroczkowski.
Ireneusz Mroczkowski
25-38   Pobierz
Opis
artykułu
Teologiczne implikacje filozofii dziejów w antropologii W. Pannenberga / Henryk Seweryniak.
Henryk Seweryniak
39-65   Pobierz
Opis
artykułu
Katecheza i katechumenat rodziny : koncepcja ewangelizacji parafialnej / Zbigniew Narecki.
Zbigniew Narecki
67-89   Pobierz
Opis
artykułu
Instytucja synodu w statutach mediolańskich kard. Karola Boromeusza z 1576 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
91-106   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza źródłowa statutów synodu płockiego Karola Ferdynanda Wazy z 1643 r. / Kazimierz Ziółkowski.
Kazimierz Ziółkowski
107-133   Pobierz
Opis
artykułu
Bóg w świetle dokumentów Władysława Jagiełły (1385-1434) / Henryk Karbownik.
Henryk Karbownik
135-150   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacja procesu według watykańskiego "codice di procedura civile" z 1946 roku / Andrzej Dzięga.
Andrzej Dzięga
151-167   Pobierz
Opis
artykułu
Człowiek - "ja" osobowe / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
169-188   Pobierz
Opis
artykułu
Fenomenologia cielesności / Stanisław Kowalczyk.
Stanisław Kowalczyk
189-206   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany rytuału chrztu w świetle badań etnograficznych / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
207-235   Pobierz
Opis
artykułu
Biblia Płocka : wiedza o rękopisie w świetle dotychczasowych badań / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński
237-255   Pobierz
Opis
artykułu
Memoriał administratora apostolskiego o stanie życia religijnego w diecezji płockiej z 1944 r. / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
257-269   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje i wypowiedzi o biskupie Leonie Wetmańskim / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
271-280   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Seminarium Duchownego w Płocku (1984-1988) [c.d.] / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański
281-314   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. infułat dr Maceli Molski, profesor i rektor Seminarium Duchownego w Płocku (1914-1990) / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
315-325   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.