Studia Płockie, t. 41 (2013)
wydawca: Płocki Instytut Wydawniczy
ISSN: 0137-4362
opis: Część zasobu opracowano i zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
Czterdziesty pierwszy tom „Studiów Płockich” / Mirosław Kosek.
Mirosław Kosek
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Historia mojego powołania do kapłaństwa : wspomnienia / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
11-39   Pobierz
Opis
artykułu
Charakterystyka zdań (sądów) naukowych / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
41-54   Pobierz
Opis
artykułu
W poszukiwaniu prawdy – wartość proponowanych kryteriów prawdy / Tadeusz Rutowski.
Tadeusz Rutowski
55-71   Pobierz
Opis
artykułu
Encyklika "Lumen Fidei": śladami starożytnych pisarzy chrześcijańskich / Waldemar Turek.
Waldemar Turek
73-84   Pobierz
Opis
artykułu
Charyzmat prorocki w pierwszych wiekach Kościoła / Leszek Misiarczyk.
Leszek Misiarczyk
85-100   Pobierz
Opis
artykułu
Obecność i działanie złych duchów podczas seansów spirytystycznych / Sławomir Zalewski.
Sławomir Zalewski
101-117   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienie czasu w filozofii przyrody i w fizyce / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski
119-138   Pobierz
Opis
artykułu
Moralna moc nadziei chrześcijańskiej a wolność – społeczny wymiar encykliki Benedykta XVI "Spe Salvi" / Jacek Gniadek.
Jacek Gniadek
139-148   Pobierz
Opis
artykułu
Mentalność scjentystyczna w doświadczeniu ludzkim / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski
149-163   Pobierz
Opis
artykułu
„Być – oto jest odpowiedź” : Święty Tomasz oczami Chestertona / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski
165-180   Pobierz
Opis
artykułu
Pasterz zesłaniec Kacper Borowski – biskup płocki 1883-1885 / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
181-187   Pobierz
Opis
artykułu
Relacja o stanie diecezji płockiej z 1913 r. / Krzysztof Lewalski.
Krzysztof Lewalski
189-196   Pobierz
Opis
artykułu
Księdza Walentego Załuski „Wykład Mszy świętej” na łamach tygodnika diecezji płockiej „Mazur” z lat 1907-1908 / Andrzej Rojewski.
Andrzej Rojewski
197-218   Pobierz
Opis
artykułu
Prawo i obowiązek rodziców do wychowania dziecka w świetle "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" / Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek.
Mirosław Kosek, Wanda Stojanowska
219-226   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia św. Mikołaja w Gąbinie / Zofia Kuźniewska.
Zofia Kuźniewska
227-241   Pobierz
Opis
artykułu
Olimpiada Teologii Katolickiej jako forma katechezy pozaszkolnej na terenie diecezji płockiej w latach 1994-2010 / Joanna Skotnicka.
Joanna Skotnicka
243-250   Pobierz
Opis
artykułu
"Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej : Stabilność i zmiana", Janusz Mariański, Toruń 2012 : [recenzja] / Mariusz Konieczny.
Janusz Mariański, Mariusz Konieczny
251-257   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkolne i parafialne nauczanie religii w II Rzeczypospolitej na przykładzie diecezji płockiej", Ryszard Czekalski, Sandomierz 2012 : [recenzja] / Rafał Bednarczyk.
Ryszard Czekalski, Rafał Bednarczyk
259-261   Pobierz
Opis
artykułu
"Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera", Idzi Benedykt Radziszewski, Lublin 2012 : [recenzja] / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski, Idzi Benedykt Radziszewski
263-266   Pobierz
Opis
artykułu
"Sens życia, wartości, religia : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2013 : [recenzja] / Paweł Prüfer.
Janusz Mariański, Paweł Prüfer
267-272   Pobierz
Opis
artykułu
"Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej", red. Stanisław Janeczek, Rafał Charzyński, Michał Maciołek, Lublin 2011 : [recenzja] / Paweł Niewinowski.
Paweł Niewinowski, Stanisław Janeczek, Rafał Charzyński, Michał Maciołek
273-277   Pobierz
Opis
artykułu
"Kochaj i walcz : Św. Rita patronka od spraw trudnych i beznadziejnych", Małgorzata Bilska, Kraków 2013 : [recenzja] / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński, Małgorzata Bilska
279-282   Pobierz
Opis
artykułu
"Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek : teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jan Pawła II", Paweł Warchoł, Niepokalanów 2011 : [recenzja] / Leszek Smoliński.
Leszek Smoliński, Paweł Warchoł
283-285   Pobierz
Opis
artykułu
Noty o autorach.
287-288   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.