wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
4-6   Pobierz
Opis
artykułu
Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? / Bronisław Mierzwiński.
Bronisław Mierzwiński
7-16   Pobierz
Opis
artykułu
Plan zajęć w roku akademickim 2005/2006.
17   Pobierz
Opis
artykułu
Program studiów doktoranckich w Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
18-20   Pobierz
Opis
artykułu
Zadania duszpasterskie instytutów życia konsekrowanego w Polsce / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek
21-41   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja powołania do świętości w życiu wiernych świeckich. Refleksja pastoralna / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
42-60   Pobierz
Opis
artykułu
Nadzieja a Eucharystia / Jerzy Lewandowski.
Jerzy Lewandowski
61-76   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania pastoralne apostolstwa świeckich w Kościele w Polsce / Edmund Robek.
Edmund Robek
77-91   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie strony internetowej w duszpasterstwie parafialnym / Ewa Borowik-Dąbrowska.
Ewa Borowik-Dąbrowska
92-98   Pobierz
Opis
artykułu
Sympozjum "Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie" / Arkadiusz Ziejka.
Arkadiusz Ziejka
99-100   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z wyjazdu Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW / Marta Wrzosek, Katarzyna Orzech.
Marta Wrzosek, Katarzyna Orzech
101-103   Pobierz
Opis
artykułu
Spotkania Profesorów Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW / Arkadiusz Ziejka.
Arkadiusz Ziejka
104-105   Pobierz
Opis
artykułu
Publikacje Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW.
106-109   Pobierz
Opis
artykułu
"Pasja pokoju. Eseje zaangażowane", Tomasz Merton, Kraków : [recenzja] / Ewa Borowik-Dąbrowska.
Ewa Borowik-Dąbrowska, Tomasz Merton
110-111   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.