wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204


Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.