wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Człowiek drogą Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Góralczyk.
Paweł Góralczyk
8-21   Pobierz
Opis
artykułu
Miłość - drogą człowieka do wiary. Wizja pastoralna Benedykta XVI / Edmund Robek.
Edmund Robek
22-36   Pobierz
Opis
artykułu
Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim "Gravissimum educationis" : wskazówki pastoralne dla funkcji wychowawczej Kościoła / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
37-54   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój duszpasterstwa trzeźwościowego w Polsce w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia / Adam Skreczko.
Adam Skreczko
55-76   Pobierz
Opis
artykułu
Wychowanie do wartości jako problem współczesnej edukacji i zadanie katechezy / Stanisław Dziekoński.
Stanisław Dziekoński
77-96   Pobierz
Opis
artykułu
Eucharystia jest życiem / Bronisław Mierzwiński.
Bronisław Mierzwiński
97-107   Pobierz
Opis
artykułu
Eucharystia początkiem i programem 'misji' / Jacek Nowak.
Jacek Nowak
108-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sakramentalna obecność Chrystusa / Dariusz Pater.
Dariusz Pater
118-134   Pobierz
Opis
artykułu
Paradygmat liturgiczny uczniów idących do Emaus (Łk 24, 13-35) / Krzysztof Bardski.
Krzysztof Bardski
135-144   Pobierz
Opis
artykułu
Pastoralny wymiar Wielkiego Czwartku / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
145-154   Pobierz
Opis
artykułu
"Leksykon teologii pastoralnej", red. Ryszard Kamiński, Lublin 2006 : [recenzja] / Bronisław Mierzwiński.
Ryszard Kamiński, Bronisław Mierzwiński
155-158   Pobierz
Opis
artykułu
"Riscoprire il vero volto della parrocchia", Vatican 2005 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
159-162   Pobierz
Opis
artykułu
"Zagubione ojcostwo", Paul Josef Cordes, Pelplin 2005 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Paul Josef Cordes
163-166   Pobierz
Opis
artykułu
"Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zarys problematyki", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2006 : [recenzja] / Regis N. Barwig.
Andrzej Franciszek Dziuba, Regis N. Barwig
167-170   Pobierz
Opis
artykułu
Wybitny Pastoralista, nieoceniony Przyjaciel. Jubileusz ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, KUL / Bronisław Mierzwiński.
Bronisław Mierzwiński
171-172   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nt. powołania Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich : (tekst nieautoryzowany, przygotowany na podstawie zapisu na nośniku elektronicznym). Niektóre osoby uczestniczące w dyskusji nie zostały zidentyfikowane (uczestnik dyskusji).
173-193   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.