wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Słowo do Uczestników Sympozjum / Wiesław A. Mering.
Wiesław A. Mering
8-9   Pobierz
Opis
artykułu
Jak być Kościołem w Polsce dzisiaj? : homilia podczas Mszy św. z Sympozjum Sekcji Pastoralistów Polskich, Kolegiata w Sieradzu, Uroczystość św. Wojciecha, 23 kwietnia 2007 r. / Adam Przybecki.
Adam Przybecki
10-12   Pobierz
Opis
artykułu
Telefon zaufania jako możliwość realizacji duszpasterstwa indywidualnego / Antoni Bartoszek.
Antoni Bartoszek
13-27   Pobierz
Opis
artykułu
Duszpasterstwo indywidualne przez Internet / Piotr Lisowski.
Piotr Lisowski
28-32   Pobierz
Opis
artykułu
Teologiczne podstawy duszpasterstwa indywidualnego / Maciej Ostrowski.
Maciej Ostrowski
33-49   Pobierz
Opis
artykułu
Duszpasterstwo pokuty i pojednania poprzez konfesjonał / Włodzimierz Tochmański.
Włodzimierz Tochmański
50-67   Pobierz
Opis
artykułu
Dialog w duszpasterstwie indywidualnym / Jan Wal.
Jan Wal
68-86   Pobierz
Opis
artykułu
Parafialna rada duszpasterska : wizja teologicznopastoralna / Marian Bronikowski.
Marian Bronikowski
87-101   Pobierz
Opis
artykułu
Czynna miłość miłosierna w parafii posoborowej w oparciu o pisma ks. Franciszka Woronowskiego / Anna Chrzęstek.
Anna Chrzęstek
102-110   Pobierz
Opis
artykułu
Dynamika moralności Nowego Przymierza / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
111-134   Pobierz
Opis
artykułu
Dylematy życia ludzkiego / Paweł Góralczyk.
Paweł Góralczyk
135-146   Pobierz
Opis
artykułu
Pastoralny wymiar mistagogii liturgicznej / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
147-153   Pobierz
Opis
artykułu
Eklezjologia pastoralna. Inspiracje z nauczania Kościoła / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
154-166   Pobierz
Opis
artykułu
Humanizm chrześcijański - współczesne wyzwanie dla Kościoła / Edmund Robek.
Edmund Robek
167-179   Pobierz
Opis
artykułu
"Narkomania - ucieczka donikąd. Co robić, aby uchronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami?", Antoni Długosz, Częstochowa 2007 : [recenzja] / Marek Fiałkowski.
Marek Fiałkowski, Antoni Długosz
180-182   Pobierz
Opis
artykułu
"I Giovanni e l'universita: testimoniare Cristo nell'ambiente universitario. VIII Forum Internazionale dei Giovanni. Rocca di Papa, 31 marzo - 4 aprile 2004", Cittá del Vaticano 2005 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
183-187   Pobierz
Opis
artykułu
"Familia, vida y evangelizacion", Alfonso Lopez Trujillo, Estella (Navarra) 2000 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Alfonso Lopez Trujillo
188-191   Pobierz
Opis
artykułu
"Lexique des termes ambigues et controverses sur la famille, la vie et les questions ethiques", Paris 2005 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
192-195   Pobierz
Opis
artykułu
"Blaski i cienie współczesnego przepowiadania", Gerard Siwek, Kraków 2007 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Gerard Siwek
196-200   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.