wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-8   Pobierz
Opis
artykułu
Młodzież, ruchy kościelne a paradygmat kultury post-modernistycznej / Kazimierz Półtorak.
Kazimierz Półtorak
9-38   Pobierz
Opis
artykułu
Duszpasterstwo młodzieży w parafii / Marian Bronikowski.
Marian Bronikowski
39-66   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcja wychowawcza Kościoła w środowisku młodzieży / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
67-85   Pobierz
Opis
artykułu
Dialog między pokoleniowy w duszpasterstwie młodzieży / Edmund Robek.
Edmund Robek
86-104   Pobierz
Opis
artykułu
Jak mówić dziś do młodzieży na rekolekcjach? / Marek Bałwas.
Marek Bałwas
105-113   Pobierz
Opis
artykułu
Siedem ważnych kroków w pracy z młodzieżą trudną / Rafał Szymkowiak.
Rafał Szymkowiak
114-122   Pobierz
Opis
artykułu
Wychowanie rodzinne w aspekcie pastoralnym / Bronisław Mierzwiński.
Bronisław Mierzwiński
123-138   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Sopoćko jako apostoł Bożego Miłosierdzia / Adam Andrzej Walczyk.
Adam Andrzej Walczyk
139-152   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczne orędzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
153-163   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie dziewictwa w świetle mariologii posoborowej. Refleksja pastoralna / Jerzy Firczyk.
Jerzy Firczyk
164-181   Pobierz
Opis
artykułu
Najbardziej charakterystyczne cechy polskiej religijności - analiza pastoralna / Wojciech Prusowski.
Wojciech Prusowski
182-201   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół wobec problemu bezrobocia - znaki czasu dla Kościoła powszechnego / Anna Chrzęstek.
Anna Chrzęstek
202-211   Pobierz
Opis
artykułu
Duszpasterstwo osób homoseksualnych. Nowe wyzwanie dla Kościoła w Polsce / Tomasz Wielebski.
Tomasz Wielebski
212-239   Pobierz
Opis
artykułu
"Metabioetica e biomedicina. Sintesi di principi e applicazioni", Javier Lozano Barragan, Cittá del Vaticano 2005 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Javier Lozano Barragan
240-243   Pobierz
Opis
artykułu
"United States Catholic Catechism for Adults", Washington 2006 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
244-248   Pobierz
Opis
artykułu
"Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła (od Leona XIII do Jana Pawła II)", Stanisław Dziekoński, Warszawa 2006 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Stanisław Dziekoński
249-254   Pobierz
Opis
artykułu
"Nasze sprawowanie Eucharystii", Krzysztof Konecki, Włocławek 2007 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Krzysztof Konecki
255-258   Pobierz
Opis
artykułu
"Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005", Wiesław Przyczyna, Leszek Szewczyk, Kraków 2007 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Wiesław Przyczyna, Leszek Szewczyk
259-262   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.