wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Obecność Kościoła w sferze publicznej / Krzysztof Lewandowski.
Krzysztof Lewandowski
9-22   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany społeczne a przemiany religijności w środowisku młodzieży polskiej / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
23-40   Pobierz
Opis
artykułu
Zaangażowanie społeczne ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II / Mateusz Tutak.
Mateusz J. Tutak
41-76   Pobierz
Opis
artykułu
Oryginalność wiary chrześcijańskiej / Paweł Góralczyk.
Paweł Góralczyk
77-93   Pobierz
Opis
artykułu
Różne aspekty prawdy i jej dialogiczne odniesienia / Jan Wal.
Jan Wal
94-120   Pobierz
Opis
artykułu
Przepowiadanie aktualizacją zbawienia w Kościele / Stanisław Gasiński.
Stanisław Gasiński
121-136   Pobierz
Opis
artykułu
Formacyjny wymiar liturgii / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
137-145   Pobierz
Opis
artykułu
Oblicza miłości w charytatywnej posłudze Kościoła / Edmund Robek.
Edmund Robek
146-157   Pobierz
Opis
artykułu
Pytania wokół życia, umierania i śmierci człowieka / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
158-177   Pobierz
Opis
artykułu
Żałoba jako przestrzeń działania zespołu hospicyjnego / Błażej Szostek.
Błażej Szostek
178-187   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka pełnomocnictwa udzielonego osobie ubezwłasnowolnionej częściowo / Przemysław Kondrat.
Przemysław Kondrat
188-196   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczne perspektywy etyki", Władysław Zuziak, Kraków 2006 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Władysław Zuziak
197-200   Pobierz
Opis
artykułu
"St John the Baptist Guide and Witness", "Journal of Spirituality" 2006, nr 6 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
201-204   Pobierz
Opis
artykułu
"Famiglia e procreazione umana. Commenti sul documento", Vatican 2007 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
205-208   Pobierz
Opis
artykułu
"Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Archidiecezji warszawskiej 1914-1930", Andrzej Rusinowski, Ząbki 2006 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Andrzej Rusinowski
209-213   Pobierz
Opis
artykułu
"Świętość matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego", Janina Druszcz, Olsztyn 2007 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Janina Druszcz
214-217   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia kaznodziejstwa", Kazimierz Panuś, Kraków 2007 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Kazimierz Panuś
218-222   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.