wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Ewangelizacja jako funkcja społeczności kościelnej / Edmund Robek.
Edmund Robek
8-18   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości pastoralne kerygmy / Stanisław Gasiński.
Stanisław Gasiński
19-29   Pobierz
Opis
artykułu
Wychowanie w rodzinie a dzieło ewangelizacji / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
30-40   Pobierz
Opis
artykułu
Wielki Piątek w parafii / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
41-57   Pobierz
Opis
artykułu
Teologia bliźniego jako podstawa miłosierdzia chrześcijańskiego / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
58-69   Pobierz
Opis
artykułu
Indyferentyzm moralny w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II / Marek T. Pakuła.
Marek T. Pakuła
70-89   Pobierz
Opis
artykułu
Posłuszeństwo i posługa władzy - odpowiedzią na zagrożenia współczesnej cywilizacji / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek
90-116   Pobierz
Opis
artykułu
Czy można odzyskać sport? / Tomasz Janus.
Tomasz Janus
117-127   Pobierz
Opis
artykułu
"Kościół i Państwo w PRL (1944-1989)", Zygmunt Pawłowicz, Gdańsk 2004 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Zygmunt Pawłowicz
128-131   Pobierz
Opis
artykułu
"La transmission de la fe en la familia. V Congreso Mundial Teologico-Pastoral. Valencia, 4-7 de Julio de 2006", Madrid 2007 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
132-137   Pobierz
Opis
artykułu
"Traktat o człowieku", Korneliusz T. Wencel, [w:] Dogmatyka, T. 5, Warszawa 2007 : [recenzja] / Andrzej Perzyński.
Andrzej Perzyński, Korneliusz T. Wencel
138-143   Pobierz
Opis
artykułu
"Ambona. Historia, znaczenie, symbolika", Bogusław Nadolski, Warszawa 2008 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Bogusław Nadolski
144-147   Pobierz
Opis
artykułu
"Od Słowa do słowa", Jerzy Sikora, Warszawa 2008 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Jerzy Sikora
148-152   Pobierz
Opis
artykułu
"Wielcy mówcy Kościoła w Polsce", Kazimierz Panuś, Kraków 2005 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Kazimierz Panuś
153-157   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.