wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Słowo do Uczestników Sympozjum / Ewa Skwarska, Monika Sulej, Samuel Pacholski.
Ewa Skwarska, Monika Sulej, Samuel Pacholski
7-10   Pobierz
Opis
artykułu
Teologia pastoralna na ATK-UKSW / Bronisław Mierzwiński.
Bronisław Mierzwiński
11-18   Pobierz
Opis
artykułu
Lustracja w Kościele jako problem pastoralny / Samuel P. Pacholski.
Samuel P. Pacholski
19-29   Pobierz
Opis
artykułu
Relacje między teologią pastoralną a socjologią religii / Mateusz J. Tutak.
Mateusz J. Tutak
30-39   Pobierz
Opis
artykułu
Czym jest alkoholizm? Rys problematyki / Błażej Szostek.
Błażej Szostek
40-46   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijańskie zobowiązanie przemieniania świata : zadania wynikające z funkcji pasterskiej pośrednictwa zbawczego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP / Gabriela Wistuba.
Gabriela Wistuba
47-55   Pobierz
Opis
artykułu
Jakimi cechami i postawami powinien odznaczać się kapłan w relacji do współbraci i do wiernych? / Marian Chalecki.
Marian Chalecki
56-63   Pobierz
Opis
artykułu
Współpraca teoretyków i praktyków pastoralnych / Edmund Robek.
Edmund Robek
64-70   Pobierz
Opis
artykułu
Kiedy sport staje się religią / Tomasz Janus.
Tomasz Janus
71-87   Pobierz
Opis
artykułu
Reklama społeczna w duszpasterstwie / Ewa Skwarska.
Ewa Skwarska
88-94   Pobierz
Opis
artykułu
Promowanie wiary i wartości chrześcijańskich poprzez reklamę / Monika Sulej.
Monika Sulej
95-109   Pobierz
Opis
artykułu
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego - wciąż aktualna propozycja pastoralna / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek
110-154   Pobierz
Opis
artykułu
Ewangelizacja małżeństwa i rodziny / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
155-181   Pobierz
Opis
artykułu
Pastoralny wymiar kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
182-193   Pobierz
Opis
artykułu
Organizm Kościoła Chrystusowego / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
194-206   Pobierz
Opis
artykułu
Poezja patrystyczna w służbie słowu Bożemu / Ignacy Kosmana.
Ignacy Kosmana
207-224   Pobierz
Opis
artykułu
"Duszpasterz i jego służba w Kościele Prawosławnym. Wybrane zagadnienia z Teologii Pasterskiej", Rościsław Kozłowski, Hajnówka 2008 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Rościsław Kozłowski
225-228   Pobierz
Opis
artykułu
"Moja pierwsza spowiedź", Antoni Długosz, Radom 2008 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Antoni Długosz
229-231   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.