wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Słowo wstępne / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół żyje w świecie / Edmund Robek.
Edmund Robek
7-19   Pobierz
Opis
artykułu
Sakrament małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II : analiza teologiczno-pastoralna katechez środowych / Bronisław Mierzwiński.
Bronisław Mierzwiński
20-37   Pobierz
Opis
artykułu
Troska Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o życie duchowe osób zakonnych / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek
38-58   Pobierz
Opis
artykułu
Pan Bóg harcerzy : refleksja historyczno-pastoralna / Janusz Stańczuk.
Janusz Stańczuk
59-84   Pobierz
Opis
artykułu
Niebieskie duchy w życiu ludzi / Zofia Tomaszek.
Zofia Tomaszek
85-104   Pobierz
Opis
artykułu
Dzień Pański w życiu katolików w Polsce / Tomasz Wielebski.
Tomasz Wielebski
105-146   Pobierz
Opis
artykułu
Celebracja Wigilii Paschalnej w parafii / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
147-157   Pobierz
Opis
artykułu
Nowa ewangelizcja w duszpasterstwie młodzieży / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
158-167   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesna poezja polska w służbie słowu Bożemu / Ignacy Kosmana.
Ignacy Kosmana
168-185   Pobierz
Opis
artykułu
Kapłan XXI wieku / Marcin Wasilewski.
Marcin Wasilewski
186-196   Pobierz
Opis
artykułu
Cechy osobowości katechetycznej świętego Jana Marii Vianneya / Wojciech Osial.
Wojciech Osial
197-212   Pobierz
Opis
artykułu
Biskupa Pawła Kubickiego troska o oświatę i wychowanie / Albert Warso.
Albert Warso
213-240   Pobierz
Opis
artykułu
Posługiwanie pasterskie kard. Józefa Glempa Prymasa Polski : (szkic w 80. urodziny) / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba
241-250   Pobierz
Opis
artykułu
"Traktat o człowieku", Korneliusz T. Wencel, [w:] Dogmatyka, T. 5, Warszawa 2007 : [recenzja] / Andrzej Perzyński.
Andrzej Perzyński, Korneliusz T. Wencel
251-257   Pobierz
Opis
artykułu
"Insights. The Catholic-Jewish Faiths", Leonard F. Badia, Bloomington 2009 : [recenzja] / Andrzej F. Dziuba.
Andrzej Franciszek Dziuba, Leonard F. Badia
258-261   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.