wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Wprowadzenie / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Mechanizm Kościoła : refleksja społeczno-pastoralna / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
7-14   Pobierz
Opis
artykułu
Parafia w nauczaniu Magisterium Kościoła / Tomasz Falak.
Tomasz Falak
15-26   Pobierz
Opis
artykułu
Dramat ludzki w świetle teologii pastoralnej / Edmund Robek.
Edmund Robek
27-32   Pobierz
Opis
artykułu
Prześmiewczy obraz chrześcijaństwa a prawo do wolności medialnej / Aldona Komorowska.
Aldona Komorowska
33-44   Pobierz
Opis
artykułu
Reklama społeczna w Hiszpanii... dziś / Ewa Skwarska.
Ewa Skwarska
45-49   Pobierz
Opis
artykułu
Reklama podprogowa jako forma manipulacji / Monika Sulej.
Monika Sulej
50-59   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja dobra wspólnego w dialogu i poprzez dialog / Jan Wal.
Jan Wal
60-75   Pobierz
Opis
artykułu
Religia, gospodarka, korupcja : wyzwania dla społeczności Kościoła / Paweł Wińczuk.
Paweł Wińczuk
76-84   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja wskazań dotyczących przygotowania do małżeństwa i do życia w rodzinie zawartych w "Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin" / Paweł Kwas.
Paweł Kwas
85-99   Pobierz
Opis
artykułu
Młodzież wykluczona społecznie : rys problematyki / Andrzej Zalewski.
Andrzej Zalewski
100-107   Pobierz
Opis
artykułu
Religijność polska : próba syntezy / Mateusz J. Tutak.
Mateusz J. Tutak
108-116   Pobierz
Opis
artykułu
Zagrożenie praktykami okultyzmu, współczesnym wyzwaniem pastoralnym / Remigiusz Trocki.
Remigiusz Trocki
117-124   Pobierz
Opis
artykułu
Przesądy w sporcie : między religijnością a zaklinaniem rzeczywistości / Tomasz Janus.
Tomasz Janus
125-134   Pobierz
Opis
artykułu
Zjawisko religijności w psychologii / Błażej Szostek.
Błażej Szostek
135-146   Pobierz
Opis
artykułu
"Świadkowie wiary. Stary Testament", Michał Baranowski, Niepokalanów 2009 : [recenzja] / Ignacy Kosmana.
Ignacy Kosmana, Michał Baranowski
147-149   Pobierz
Opis
artykułu
"Kardynał Bernard Maciejowski jako biskup krakowski", Jan Obłąk, Olsztyn 2008 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Jan Obłąk
150-153   Pobierz
Opis
artykułu
"Między ciągłością a zmianą", Henryk Sławiński, Kraków 2008 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Henryk Sławiński
154-157   Pobierz
Opis
artykułu
"Polska - dwa światy. Kraj i Polonia", red. Wiesław Jan Wysocki, Waldemar Gliński, Warszawa 2009 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Wiesław Jan Wysocki, Jerzy Swędrowski, Waldemar Gliński
158-161   Pobierz
Opis
artykułu
"Les jeunes, l'école et la religion", sous la direction de Céline Béraud et Jean-Paul Willaime, Montrouge 2009 : [recenzja] / Ryszard Czekalski.
Ryszard Czekalski, Céline Béraud, Jean-Paul Willaime
162-167   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja katechetów w Polsce : sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Białystok, 9-11 czerwca 2010 roku / Wojciech Osial.
Wojciech Osial
168-173   Pobierz
Opis
artykułu
Human drama in the light of the pastoral theology / Edmund Robek.
Edmund Robek
174-179   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.