wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Wprowadzenie / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Rola sensu życia w kształtowaniu chrześcijańskiego sumienia młodzieży / Stanisław Głaz.
Stanisław Głaz
7-32   Pobierz
Opis
artykułu
Agresja - zaprzeczenie idei fair play czy element sportowej rywalizacji? / Tomasz Janus.
Tomasz Janus
33-50   Pobierz
Opis
artykułu
Tajemnica krzyża w teologicznym i duszpasterskim ujęciu Jana Pawła II oraz w przepowiadaniu na ziemi polskiej / Stanisław Maria Kałdon.
Stanisław Maria Kałdon
51-77   Pobierz
Opis
artykułu
Wzory osobowe Nowego Testamentu jako tworzywo homiletyczne / Ignacy Kosmana.
Ignacy Kosmana
78-122   Pobierz
Opis
artykułu
Niedziela jako tygodniowe świętowanie Paschy Chrystusa / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
123-135   Pobierz
Opis
artykułu
Ikona - okno ku Transcendencji / Kazimierz Matwiejuk.
Kazimierz Matwiejuk
136-156   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijanin - człowiekiem Słowa Bożego : (refleksje na bazie adhortacji Benedykta XVI "Verbum Domini") / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek
157-178   Pobierz
Opis
artykułu
Profetyczny wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek
179-216   Pobierz
Opis
artykułu
Biblijne podstawy formacji młodzieży w oparciu o lekturę narracyjną Ewangelii wg św. Marka / Zdzisław Pawłowski.
Zdzisław Pawłowski
217-230   Pobierz
Opis
artykułu
Model dynamiczny Kościoła / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
231-246   Pobierz
Opis
artykułu
Główne idee nauczania Jana Pawła II o mediach i dziennikarstwie / Edmund Robek.
Edmund Robek
247-256   Pobierz
Opis
artykułu
Pastoralista - teoretyk i praktyk / Edmund Robek.
Edmund Robek
257-266   Pobierz
Opis
artykułu
Kontakty seksualne nastolatków w świetle nauczania Kościoła o czystości przedmałżeńskiej / Aldona Rosłońska.
Aldona Rosłońska
267-282   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ reklamy i 'public relations' na wizerunek Kościoła w Polsce / Monika Sulej.
Monika Sulej
283-306   Pobierz
Opis
artykułu
Początki systemu edukacyjnego w instytucji synagogalnej / Andrzej Tomko.
Andrzej Tomko
307-314   Pobierz
Opis
artykułu
Udział 'communicatio' w budowaniu i pogłębianiu kościelnej 'communio' / Jan Wal.
Jan Wal
315-332   Pobierz
Opis
artykułu
Pastoral theologian - expert in theory and practice / Edmund Robek.
Edmund Robek
333-341   Pobierz
Opis
artykułu
"Antykryzysowy poradnik biblijny", Aleksander Jacyniak, Warszawa 2010 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Aleksander Jacyniak
342-346   Pobierz
Opis
artykułu
"Kanonicy. Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II", Leszek Szewczyk, Katowice 2009 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Leszek Szewczyk
347-350   Pobierz
Opis
artykułu
"Biblia między literaturą, a teologią", Renata Jasnos, Kraków 2007 : [recenzja] / Jerzy Swędrowski.
Jerzy Swędrowski, Renata Jasnos
351-354   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.