wydawca: Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN: 1895-3204
Wprowadzenie / Edmund Robek.
Edmund Robek
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Jakubowe przestrogi przed grzechem / Dariusz Adamczyk.
Dariusz Adamczyk
8-32   Pobierz
Opis
artykułu
Kapłan jako nadzwyczajny szafarz sakramentu bierzmowania w świetle przepisów kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku / Leszek Pachuta.
Leszek Pachuta
33-46   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki i środki realizacji nowej ewangelizacji / Czesław Parzyszek.
Czesław Parzyszek
47-64   Pobierz
Opis
artykułu
Apostolat świeckich dzisiaj : duchowość czy działanie? : Inspiracje z nauczania św. Wincentego Pallottiego i współczesnych teologów / Edmund Robek.
Edmund Robek
65-80   Pobierz
Opis
artykułu
Msza Święta jako przemiana świata / Paul M. Zulehner, Petra Steinmar-Posel; tłumaczenie z j. niemieckiego Bogusław Spurgjasz.
Paul M. Zulehner, Petra Steinmair-Posel, Bolesław Spurgjasz
81-104   Pobierz
Opis
artykułu
Hospicjum jako miejsce opieki duszpasterskiej i paliatywnej nad człowiekiem ciężko chorym / Henryk Szeloch.
Henryk Szeloch
105-122   Pobierz
Opis
artykułu
Religijność a lęk u członków neokatechumenatu / Błażej Szostek.
Błażej Szostek
123-132   Pobierz
Opis
artykułu
Duchowość cierpienia wobec wybranych ujęć psychologii / Marek Tatar.
Marek Tatar
133-160   Pobierz
Opis
artykułu
Proces wychowawczy we wspólnocie kościelnej : droga wolności, wiary i miłości / Jan Przybyłowski.
Jan Przybyłowski
161-175   Pobierz
Opis
artykułu
Stereotyp i etykietowanie jako zjawiska towarzyszące edukacji w szkole / Paweł Michał Zakrzewski.
Paweł Michał Zakrzewski
176-196   Pobierz
Opis
artykułu
Edukacja w rodzinie / Marzena Zakrzewska.
Marzena Zakrzewska
197-206   Pobierz
Opis
artykułu
Program wychowawczy "Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich" jako próba odpowiedz na nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole katolickiej / Henryk Szeloch.
Henryk Szeloch
207-223   Pobierz
Opis
artykułu
"Mężczyzna na złom" : czy jest potrzeba odrodzenia się pozycji ojca? / Zofia Bańdur.
Zofia Bańdur
224-241   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.